8.9.
19:00
Brno,
vila Stiassni
Jazzový Bach:
Dust in the Groove
11.9.
19:00
České Budějovice,
katedrála
Roman Hoza, zpěv
Barbara M. Willi, cembalo
Anežka Kavalírová, violoncello
12.9.
19:00
Brno, bazilika Nanebevzetí Panny Marie
Olena Matseliukh, varhany
Ihor Matseliukh, Panova flétna (Ukrajina)
16.9.
19:00
Mikulov, kostel sv. Václava
Brno Baroque Trio
22.9.
19:00
Slavkov u Brna,
zámecká kaple
Duo SPES:
Anežka Kavalírová
, violoncello
Petra Machková Čadová, violoncello
23.9.
19:00
Znojmo-Louka, kostel Nanebevzetí Panny Marie
24.9.
19:00
Brno, katedrála
sv. Petra a Pavla
Katta, varhany, zpěv
26.9.
19:00
Praha,
Kostel sv. Vavřince
Jan Jiraský, klavír
30.9.
19:00
Valtice,
zámecká kaple
1.10.
19:00
Nové město na Moravě, evang. kostel
Brno Baroque Trio
4.10.
19:00
Brno, jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie
Hans Fagius (Švédsko), varhany
5.10.
19:00
Olomouc,
kostel sv. Mořice
Petr Rajnoha, varhany
7.10.
19:00
Jihlava,
kostel sv. Ignáce
Barbora Lorenc, varhany
8.10.
17:00
Doubravník,
kostel Povýšení sv. Kříže
11.10.
19:00
Pardubice,
zámek
Cristian Gutiérrez (Chile), barokní kytara
12.10.
19:00
Zelená hora,
kostel sv. Jana Nepomuckého
Cristian Gutiérrez (Chile), barokní kytara
13.10.
19:00
Zlín-Štípa,
chrám Narození Panny Marie
Pavel Černý, varhany
14.10.
14:30
Hejnice,
kostel Navštívení Panny Marie
Pavel Svoboda, varhany
15.10.
19:00
Brno,
divadlo Reduta
BaRock Quartet:
Michal Žáček, saxofon
Boris Urbánek, klávesy
Petr Vavřík, baskytara
Zdeněk Kluka, bicí
29.10.
19:00
Brno,
Červený kostel
Sofia Mavrogenidou (Řecko), flétna
Barbara Maria Willi, cembalo
Doprovodná akce:

Varhanní
maraton
sobota 28. 10.
v 10:00 a 15:00, Varhanní sál Hudební fakulty JAMU v Brně

průvodní slovo: Zdeněk Nováček
Bachova Varhanní knížka
v interpretaci studentů varhanního oddělení Hudební fakulty JAMU v Brně
minulý ročník 2016:
5.10.
19:30
Brno

Úvodní koncert
Renata Bauer


varhany
Mezinárodní lesk přinese do Brna slovinská varhanice Renata Bauer. Profesorka hudební akademie v Lublani oživí švýcarské varhany v jezuitském kostele hudbou monumentální trojice J. S. Bach – Max Reger – Felix Mendelssohn-Bartholdy. V české premiéře provede Reliéf brněnského skladatele Milana Slimáčka, letošního osmdesátníka, a s variacemi Slovince Andreje Missona přenese posluchače na nebesa jako domů…
pochází ze Záhřebu. V roce 1984 absolvovala hudební akademii v Lublani, obory klavír a varhany. Prošla výukou Huberta Berganta (varhany) a Olgy Jovanović (klavír). Další vzdělání zakončila v roce 1995 absolentským recitálem tematicky zaměřeným na dílo Maxe Regera v Cankarjev Domu v Lublani.
Na lublaňské hudební akademii vede Renata Bauer varhanní katedru. Má za sebou řadu koncertních turné po různých evropských zemích: hrála v Itálii, Anglii, Norsku, České republice, na Slovensku, ve Švýcarsku a Chorvatsku.
Společně se Slovinským komorním sborem natočila sedm alb duchovní hudby. V roce 2001 předsedala porotě na 5. Evropské soutěži mladých varhaníků v Lublani.
Dietrich Buxtehude: Ciacona e moll BuxWV 160
Johann Sebastian Bach: Passacaglia in c BWV 582
Milan Slimáček: RELIEF
Felix Mendelssohn: Varhanní sonáta A Dur na téma chorálu „Aus tiefer Not schrei ich zu Dir“ (z hluboké nouze k Tobě volám) op. 65 no. 3
      Con moto maestoso
      Andante tranquillo 
Andrej Misson (1960): V nebesih sem doma (In heaven I´m at home)
chorálové variace na téma Gregora Zafošnika
M. Reger: Fantazie na chorál  »Ein feste Burg ist unser Gott«,  (Pevným hradem je náš Bůh), op. 27
Jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie je pozůstatkem monumentální jezuitské koleje, která byla zbořena na počátku 20. století. V tomto rozlehlém komplexu budov bylo umístěno gymnázium, seminář pro chudé studenty a noviciát české jezuitské provincie. Se stavbou kostela se začalo roku 1598 a již o čtyři roky později byl vysvěcen.
Po náletu v listopadu 1944 byl kostel vážně poškozen, po válce byl následně rekonstruován. Z této doby také pochází krásný sádrový betlém, který je vždy o Vánocích vystaven pro veřejnost. V roce 2015 vznikl společný projekt Vyšší odborné školy restaurátorské a mnichovského Goering Institutu, jehož cílem je restaurovat sakristii kostela včetně fresek a podlahy.
V kryptě kostela je pohřben ct. Martina Středa SJ, význačný rektor brněnské koleje a obránce Brna za švédského obléhání města roku 1645.
Jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie
6.10.
19:00
Zlín Štípa

Petr Kolař

varhany
Ohromná muzikalita titulárního varhaníka brněnské katedrály sv. Petra a Pavla se plně projeví na romantických varhanách poutního chrámu ve Zlíně-Štípě. Petr Kolař nám představí atraktivní francouzské vize Bacha a procestuje Itálii, Anglii a zavede nás i do Mozartovy Vídně. Virtuozita, barevnost, nápaditost – zkrátka program pro velkého virtuosa…
v letech 1982 až 1988 studoval varhanní hru na konzervatoři v Brně u profesorů Vratislava Bělského a Zdeňka Nováčka. Poté pokračoval ve studiu na JAMU v Brně, ve třídě prof. Aleny Veselé. Během studií se aktivně zúčastnil interpretačních kurzů u prof. M. Haselblöcka, S. Hellera a M. Radulescu a úspěšně i několika mezinárodních varhanních soutěží. Po ukončení studií vyučoval varhanní hru a improvizaci na Oddělení duchovní hudby JAMU v Brně, od roku 2000 vyučuje hru na varhany na brněnské Konzervatoři.
V letech 1990 až 1997 působil jako ředitel kůru a varhaník v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně. Roku 1998 se stal ředitelem kůru a hlavním varhaníkem brněnské katedrály sv. Petra a Pavla.
Ve své profesionální kariéře se aktivně věnuje sborovému zpěvu. 1995 – 2002 byl sbormistrem zpěvohry Národního divadla v Brně. Od roku 2001 vykonává funkci hlavního sbormistra Brněnského filharmonického sboru Beseda brněnská. Sólově vystupuje doma i v zahraničí.
JOHANN SEBASTIAN BACH     Sinfonie z kantáty 29, „Wir danken dir Gott , wir danken dir“
(1685-1750) upravil Alexandre Guilmant

THOMAS ARNE Sonáta in F, Andante a Allegro
(1710 - 1778)

JOHANN SEBASTIAN BACH     Siciliana
(1685-1750) upravil Charles Widor

MILAN SLIMÁČEK Air and Toccata
(1936)

JAKOB ZUPAN Sonata   - Allegro
(1734 – 1810)

CAESAR FRANCK Cantabile
(1822 – 1890)

PADRE DAVIDO DA BERGHAMO Elevazione
(1791-1863)

WOLFGANG AMADEUS MOZART Fantasie f moll, Kv. 608
(1756 – 1791)
Zlín–Štípa, poutní chrám Narození Panny Marie
Varhany z roku 1890 nechal postavit hrabě Sailern a patří k největším dílům stavitelů varhan Čapka a Zachistala. Jsou vyrobeny z velké části ze dřeva, to znamená, že impuls od klávesy až k píšťale je veden pomocí systému dřevěných táhel. Za celou dobu jejich existence nebyl prováděn žádný zásadní zásah a nástroj se tedy zachoval v nezměněné podobě.
Legenda praví, že z malého kostelíka v nedalekém Kostelci záhadně zmizela vzácná soška Panny Marie s Ježíškem. Zářící sošku nalezl oráč ve štípském háji. Na tomto místě byla postavena kaplička, později přebudovaná na gotický kostelík, který se stal hrobkou hraběcího rodu Seilernů.
Výstavba nového kostela ve Štípě začala v roce 1616 díky Lukrecii, manželce Albrechta z Valdštejna. Na její přání byla do nového kostela přenesena soška Panny Marie Štípské, která dnes patří do trojice nejstarších mariánských soch na Moravě. Slavnostního přenesení zázračné sošky se po dokončení stavby kostela v roce 1764 zúčastnilo 35 tisíc věřících. Traduje se, že „při přenášení milostné sošky mohli poutníci vidět zvláštní úkaz na obloze - vedle slunce byly dvě jasně zářící hvězdy“. Kostel je oblíbeným poutním místem až dodnes.
Poutní chrám Narození Panny Marie
7.10.
19:00
Jihlava

Martin Jakubíček

varhany
Bůh nadělil Martinu Jakubíčkovi extra porci přirozené muzikality a tvořivosti. Jeho cesta po stopách skladatelů před Bachem, jeho pečlivé hledání otisku Bacha ve skladbě jeho oblíbeného žáka Krebse a jeho invenční výběr z objevných děl Susanne van Soldt slibuje jihlavskému publiku nevšední a velice pestrý zážitek. S Jakubíčkem nemůže být nuda ani v Brně, ani jinde…
se narodil roku 1965 v Brně, kde vystudoval konzervatoř (cembalo a skladba). Pokračoval na JAMU, kde se výrazně zabýval improvizací. JAMU reprezentuje na mezinárodní varhanní soutěži J. S. Bacha v Lipsku a na varhanní soutěži Pražského jara. Získal hlavní ceny na Interpretační soutěži ČSR a SVOČ.
Kromě sólové koncertní činnosti (cembalo, varhany, kladívkový klavír) působí Martin Jakubíček jako umělecký vedoucí renomovaných komorních seskupení, založil několik ansámblů zabývajících se stylovou interpretací renesanční a barokní hudby. Spolupracuje s českými i zahraničními komorními orchestry. Je vyhledávaný doprovazeč pěveckých sborů (Ars Brunensis, Brněnský akademický sbor, Kantiléna, Český filharmonický sbor, ad.) a sólistů (Kožená, Stivín, Hudeček, Šporcl, Novák).
Výrazně se exponuje i v menších komorních souborech (Duo Seraphim, Concordia duo, Flores musicae, Duo 415). Ve snaze o co nejvyšší autenticitu využívá Martin Jakubíček špičkových kopií klávesových instrumentů. Pravidelně vystupuje v řadě evropských zemí, spolupracuje s Českým rozhlasem a televizí. Interpretačně se podílel na nahrávkách mnoha desítek CD, působí jako varhaník v brněnských kostelích. Neméně důležitá je také jeho činnost skladatelská a aranžérská. Zasahuje oblast hudby lidové, folkové, rockové a v neposlední řadě i hudby vážné. Pro svou všestrannost je Martin Jakubíček vyhledávanou osobností současné hudební scény.
Samuel Scheidt (1587-1654): Variace na nizozemskou píseň: Ei, du feiner Reiter (Hle, dobrý jezdce)

Johann Sebastian Bach (1685-1750): Arioso z kantáty BWV 156, verze pro varhany
Georg Böhm (1661-1733): chorálové variace na téma „Ach wie nichtig, ach wie flüchtig“ (Ach, jak nicotné, ach jak pomíjivé)

Johann Sebastian Bach (1685-1750): chorálová předehra „O Mensch, bewein dein Sünde gross“(Ach člověče, oplakej tvé hříchy velké) BWV 622

Johann Ludwig Krebs (1713-1780): Fuga na jméno "BACH"

Johann Sebastian Bach (1685-1750): chorálová předehra „Nun komm, der Heiden Heiland“ (přijd, spasiteli pohanů) BWV 659

Annae Szirmay/Keczer (1730): Melodiarium /výběr/

Peter Philips (1560-1628): Galiarda dolorosa (bolestná galiarda) in C
                                                                           
Susanne van Soldt (rukopis 1570): Suita d moll
Heer ich will-Psalm 9
Susana vung jour
Brande champanje
Almande de la nonette
Almande de Symmerman

Thomas Tomkins (1572-1656): Pavana in a
Jeremiah Clarke (1659-1707): Trumpet menuet (trubkový menuet) C dur
Henry Purcell (1659-1695): A New Scotch Tune (Nová skotská melodie)G Dur
John Stanley (1712-1786): Voluntary in G č. IX, Allegro-Fuga
Anonymus (18.stol.): Irish Pipe (Irská flétnová písnička)
Jihlavský kostel svatého Ignáce z Loyoly vznikl původně v jihlavském hostinci, protože kvůli švédské okupaci si jezuité nemohli dovolit opravdový kostel. Kolem roku 1670 už však budova chátrala, a tak se jezuité rozhodli postavit kostel nový. Pozvali italského stavitele Jacopo Braschu, který v letech 1683–1689 vedl výstavbu typicky raně barokního jednolodního chrámu s třemi páry bočních kaplí a dvouvěžovým průčelím. Svoji předlohu má v římském kostele Il Gesu. Průčelí chrámu zdobí plastiky světců. V interiéru stojí za zmínku unikátní opuková plastia Piety (1390), jež spadá do okruhu tzv. krásných českých madon. Působivou atmosféru interiéru podtrhuje kromě iluzivního oltáře s obrazem sv. Ignáce rozměrná nástropní freska a štuková výzdoba. V sakristii kostela jsou uloženy ostatky jihlavského misionáře Augustina Strobacha, jehož jméno je spjato s Mariánskými ostrovy, kam se dostal již ve druhé polovině 17. století a kde mučednickou smrtí zemřel.

Svatý Ignác z Loyoly (1491–1556) byl spoluzakladatelem jezuitského řádu Tovaryšstvo Ježíšovo a jeden z největších křesťanských mystiků. Vyvinul též metodu duchovních cvičení – exercicií, které mají sloužit k očistě ducha.
kostel sv. Ignáce
8.10.
18:00
Č. Krumlov

Robert Hugo

varhany
Robert Hugo si vybral barokní varhany s velice specifickým charakterem a ušil jim program na míru – kromě malého pozdravu z Bachovy tvorby uslyšíme hlavně tóny skladatelů, kterých si Bach vážil nebo kteří ho ovlivňovali. Dokonce s příběhem: Bachův lipský předchůdce Kuhnau přesvědčivě líčí, jak se biblický Chizkiáš uzdravil ze smrtelné nemoci a navrátil zpátky do běžného života. Buďte svědky zázraku!
Robert Hugo je považován za odborníka v oblasti české hudby 17. století. Ve své osobě spojuje interpretační mistrovství (jako sólista a dirigent) s hlubokými teoretickými znalostmi a téměř dvacetiletou praktickou zkušeností s rekonstrukcí starých rukopisů, jejichž výsledkem byla řada novodobých premiér skladeb starých mistrů. Hudbě se začal profesionálně věnovat po absolutoriu přírodovědecké fakulty University Karlovy v Praze. Ukončil studium hudební teorie na Akademii múzických umění v Praze, kde zároveň studoval varhany u profesorů Milana Šlechty a Jaroslava Tůmy. Kromě toho studoval cembalo u Helmuta Frankeho a Johna Tolla. Od r. 1991 Robert Hugo působí jako varhaník universitního kostela Nejsvětějšího Salvátora v Klementinu. Pravidelně vyučuje na letní škole staré hudby České hudební společnosti ve Valticích. Přednáší hudebně - teoretické předměty na Vysoké škole pro duchovní hudbu v Görlitz. Spolupracoval s mezinárodně uznávanými soubory jako Musicalische Compagney Berin, Pro Cantione Antiqua London, Bornus Consort Warszawa a sólisty jako Magdalena Kožená, Simon Standage nebo Jiří Stivín. Působil jako dirigent Janáčkova divadla v Brně. Jako sólista se věnuje převážně historickým varhanám a klávesovým nástrojům jihoněmecké oblasti. Koncertuje v mnoha evropských zemích, především ale v Čechách, Německu a Polsku.
Johann Caspar Ferdinand Fischer Preludium a Fuga Tertia 3

Georg Muffat Toccata Tertia 7

Johann Sebastian Bach Fantasia a moll BWV 904 4

Georg Muffat Toccata Quinta 6

Johann Sebastian Bach / Joseph Seger (?) Fuga h moll na téma T. Albinoniho 2

Georg Muffat Toccata Septima 9

Johann Kuhnau Suonata Quarta 10
Der todtkrancke und wieder gesunde Hiskias

Georg Muffat Toccata Decima 5

Antonio Vivaldi / Johann Sebastian Bach Concerto D dur 10

Johann Caspar Ferdinand Fischer Passacaglia 5
Minoritský klášter byl založen roku 1350 z iniciativy krumlovského vladaře Petra I. z Rožmberka a jeho manželky Kateřiny jako sdružený klášter minoritů a klarisek se společným kostelem. Součástí areálu byl od konce 14. století také dům pro laické společenství zbožných žen, tzv. bekyň. Působení klarisek ukončily reformy císaře Josefa II v roce 1785 a minorité zůstali v klášteře až do roku 1950. Poté byl klášterní areál využíván ke světským účelům. V roce 1995 jej získal řád Křížovníků s červenou hvězdou.
Klášterní kostel Božího Těla a Bolestné Panny Marie byl vysvěcen v roce 1358 a výrazně barokně přestavěn v letech 1649 - 1681. Interiér kostela je jedinečnou galerií barokního církevního umění: oltář z roku 1982 vrcholí sochou archanděla Michaela s pokořeným ďáblem u nohou, vynikajícím řezbářským dílem je barokní kazatelna z roku 1746. Její řečniště zdobí zlacený reliéf, znázorňující výjevy ze života sv. Františka a nad baldachýnem je do obláčků a paprsčité záře vkomponováno sousoší Zvěstování Panně Marii.
je považován za odborníka v oblasti české hudby 17. století. Ve své osobě spojuje interpretační mistrovství (jako sólista a dirigent) s hlubokými teoretickými znalostmi a téměř dvacetiletou praktickou zkušeností s rekonstrukcí starých rukopisů, jejichž výsledkem byla řada novodobých premiér skladeb starých mistrů.
Hudbě se začal profesionálně věnovat po absolutoriu přírodovědecké fakulty University Karlovy v Praze. Ukončil studium hudební teorie na Akademii múzických umění v Praze, kde zároveň studoval varhany u profesorů Milana Šlechty a Jaroslava Tůmy. Kromě toho studoval cembalo u Helmuta Frankeho a Johna Tolla.
Od r. 1991 Robert Hugo působí jako varhaník universitního kostela Nejsvětějšího Salvátora v Klementinu. Pravidelně vyučuje na letní škole staré hudby České hudební společnosti ve Valticích. Přednáší hudebně - teoretické předměty na Vysoké škole pro duchovní hudbu v Görlitz.
Spolupracoval s mezinárodně uznávanými soubory jako Musicalische Compagney Berin, Pro Cantione Antiqua London, Bornus Consort Warszawa a sólisty jako Magdalena Kožená, Simon Standage nebo Jiří Stivín. Působil jako dirigent Janáčkova divadla v Brně. Jako sólista se věnuje převážně historickým varhanám a klávesovým nástrojům jihoněmecké oblasti. Koncertuje v mnoha evropských zemích, především ale v Čechách, Německu a Polsku.
klášterní
kostel Božího těla
a P. Marie Bolestné
9.10.
18:00
Doubravník

Pavel Kohout

varhany
Český varhaník Pavel Kohout hostuje na významných mezinárodních festivalech. Do Doubravníku ho přilákaly nedávno restaurované skvostné varhany moravského barokního varhanáře Jana Výmoly. Pro nástroj s jižními vlivy zvolil program, v němž Johann Sebastian Bach ukradne Italovi Vivaldimu houslový koncert a superstar Frescobaldi z Říma odvážně předvede svou touhu po svobodě. Italské sny orámují sladké skladby jihoněmeckých skladatelů, kteří rovněž milovali italské slunce, zmrzlinu a hlavně líbezné melodie.
držitel prestižní první cenya ceny J. S. Bacha na jedné z největších mezinárodních varhanních soutěží světa Musashino – Tokyo 2000 je dnes považován za jednoho z nejlepších představitelů nové generace evropských umělců. Absolvoval Konzervatoř (Jan Kalfus – varhany, Jaroslav Vodrážka - varhanní improvizace) a Akademii múzických umění v Praze (doc. Jaroslav Tůma).
Koncertuje po celé Evropě, Rusku, Asii, Austrálii, Novém Zélandu a USA. Spolupracuje s Českým Rozhlasem na projektu „Historické varhany“, vede odborné přednášky nebo interpretační semináře, nahrává CD.
Během ročního stipendijního pobytu na Sweelinckově konzervatoři v holandském Amsterdamu se zabýval historickou interpretací varhanní hudby u specialisty Prof. Jaqua van
Oortmerssena. Zúčastnil se mnohých mistrovských interpretačních kurzů, vyhrál množství cen na mezinárodních soutěžích (Ljubljana 1998, Vilnius 1999).
Johann Sebastian Bach: Concerto in F dur, BWV 978
(podle A. Vivaldi houslového koncertu)
   I. Allegro
   II. Largo
   III. Allegro
                                       Chorální variace na : „Ach, was soll ich Sünder machen?“
                                     Partitas I-X
Girolamo Frescobaldi: Toccata Sesta in F (z druhé knihy toccat)
Josef Ferdinand Norbert Seger: Toccata a fuga VII
                                                   Preambulum in d moll
                                                   Fuga in d moll
Johann Speth: Toccata prima
Franz Anton Hugl: Fuga ex B
Justin Heinrich Knecht: Thema e Variations IV C dur
Johann Sebastian Bach: Fantasie a fuga in a moll, BWV 561 
Kostel Povýšení svatého Kříže stojí na místě zaniklého kláštera augustiniánek (zal. 1230). Ještě na začátku 16. století byl areál konventu v poměrně dobrém stavu, nakonec se však Pernštejnové, majitelé místního panství, rozhodli zde zbudovat rodové pohřebiště v podobě nového kostela. Ten byl na náklady Jana IV. Bohatého a jeho bratra Vojtěcha postaven v letech 1535–1557, o čemž svědčí i nápis nad hlavním vstupním portálem, vysvěcen byl již v roce 1548. Jedná se o goticko-renesanční síňové trojlodí s polygonálně ukončeným závěrem a hranolovou věží před západním průčelím. Pod presbytářem byla zřízena pernštejnská hrobka, která byla vypleněna švédskou armádou v roce 1645, v kněžišti se dodnes nachází šest náhrobních kamenů. Poslední velká úprava proběhla v letech 1859–1867, kdy nechal hrabě Vladimír Mitrovský přistavět k severozápadní stěně trojlodí novogotickou hrobku Mitrovských a dal do ní převézt tělesné pozůstatky svých předků. Dnes se v ní nachází 19 litinových sarkofágů.
kostel Povýšení
sv. Kříže
11.10.
19:30
Brno

Martin Schmeding

varhany
Prominentní německý varhaník profesor Martin Schmeding zavítá z Lipska, partnerského města Brna a Mekky varhanní hudby, do Brna. Nejen Mathisovy varhany, nádherné štuky v jezuitském kostele a vize dobrých moravských vín ho přivedly do moravské metropole, nýbrž také napínavě sestavený program, který vzdává hold letošnímu jubilantovi W. A. Mozartovi. Laureát prestižní soutěže ARD v Mnichově nabízí překvapivě nové perspektivy ve zdánlivě známé hudbě: slyšeli jste již Mozartovo requiem nebo kus jeho Kouzelné flétny na varhany? Uchvátila vás již někdy Bachova chromatická fantazie a fuga v Regerově úpravě pro ruce a nohy?
pochází z Mindenu v severozápadním Německu. Studoval chrámovou hudbu, hudební pedagogiku a hudební teorii, dirigování, z nástrojů flétnu, varhany a cembalo na univerzitách v Hannoveru, Amsterdamu and Düsseldorfu. Uspěl v mnoha soutěžích mladých hudebníků (např. Evropská soutěž pro mladé varhaníky ve slovinské Ljubljně, Musica antiqua v Bruselu ad.). Obdržel mnohá prestižní stipendia a granty. V roce 2009 obdržel cenu „Prize of the German Record Critics“, o rok později cenu „Echo Classic Instrumentalist of the Year“ za varhanní verzi Golgbergových variací Johanna Sebastiana Bacha.
V letech 1997-1999 vedl pěvecký sbor a působil jako varhaník v Hannoveru, poté pracoval na různých významných postech spjatých s chrámovou hudbou: byl jmenován titulárním varhaníkem v Křížovém kostele v Drážďanech, místě s více než 700 letou tradicí chrámové hudby. Slaví také pedagogické úspěchy: jeho studenti z univerzit v Hannoveru, Lipsku, Výmaru a Drážďan se stávají vítězi renomovaných varhanních soutěží. Martin Schmeding se podílí na mnoha rozhlasových nahrávkách a CD, publikuje v odborných periodikách, koncertuje sólově i se sobory či orchestry po celém světě. Od roku 2013 působí jako titulární varhaník a sbormistr v Ludwig's Church ve Freiburgu.
Johann Sebastian Bach: Fantasie und Fuge g-Moll BWV 542                                                  Triosonate II c-Moll BWV 526
                                               Vivace – Largo – Allegro
Wolfgang A. Mozart:    Fuge d-Moll (Kyrie) z „Requiem d-Moll KV 626“ (upr. Muzio Clementi)
                                    Adagio und Fuge c-Moll KV 546
Johann S. Bach:    Chromatische Fantasie und Fuge d-Moll BWV 903 (upr. Max Reger)
Wolfgang A. Mozart:
           Zpěv ozbrojenců z „Kouzelné flétny“ KV 620 (upr. Martin Schmeding)
           Adagio und Fuge (Trio) d-Moll (podle BWV 851) KV 404a
           Fantasie f-Moll für ein Orgelwerk in einer Uhr KV 608
Jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie je pozůstatkem monumentální jezuitské koleje, která byla zbořena na počátku 20. století. V tomto rozlehlém komplexu budov bylo umístěno gymnázium, seminář pro chudé studenty a noviciát české jezuitské provincie. Se stavbou kostela se začalo roku 1598 a již o čtyři roky později byl vysvěcen.
Po náletu v listopadu 1944 byl kostel vážně poškozen, po válce byl následně rekonstruován. Z této doby také pochází krásný sádrový betlém, který je vždy o Vánocích vystaven pro veřejnost. V roce 2015 vznikl společný projekt Vyšší odborné školy restaurátorské a mnichovského Goering Institutu, jehož cílem je restaurovat sakristii kostela včetně fresek a podlahy.
V kryptě kostela je pohřben ct. Martina Středa SJ, význačný rektor brněnské koleje a obránce Brna za švédského obléhání města roku 1645.
Jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie
12.10.
19:00
Olomouc

Ondřej Horňas

varhany
varhany studoval nejprve na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci ve varhanní třídě Petra Rajnohy. Od roku 2014 ve studiu varhanní hry pokračuje na JAMU v Brně pod vedením Pavla Černého. Aktivně se zúčastnil mnoha mistrovských kurzů (T. Jellema, E. Wiersinga, J. Tůma, W. Zerer, L. Mallié ad.) a absolvoval Varhanní akademii v Sarlat (M. Bouvard a Y. Bouvard). V akademickém roce 2015/2016 studoval v rámci programu Erasmus na Institut supérieur des ATS de Toulouse ve třídě M. Bouvarda a J. W. Jansena.
Perspektivní český varhaník Ondřej Horňas přijel ze stáže ve francouzském Toulouse v nejlepší kondici, což je pro dramaturga skvělá výzva. Mladý virtuos dostal za úkol vytvořit skutečnou varhanní olympiádu na obrovské varhany v olomouckém kostele sv. Mořice. Vedle dvou velkých Bachových skladeb zazní známá Mozartova fantazie f moll a dva monumentální romantické kusy: fascinující romantická verze Smetanova Vyšehradu pro varhany a velká Widorova varhanní fantazie. Tento program vyžaduje prostě velké ruce…
Ondřej Horňas varhany studoval nejprve na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci ve varhanní třídě Petra Rajnohy. Od roku 2014 ve studiu varhanní hry pokračuje na JAMU v Brně pod vedením Pavla Černého. Aktivně se zúčastnil mnoha mistrovských kurzů (T. Jellema, E. Wiersinga, J. Tůma, W. Zerer, L. Mallié ad.) a absolvoval Varhanní akademii v Sarlat (M. Bouvard a Y. Bouvard). V akademickém roce 2015/2016 studoval v rámci programu Erasmus na Institut supérieur des ATS de Toulouse ve třídě M. Bouvarda a J. W. Jansena.
Johann Sebastian Bach: Praeludium a fuga Es dur BWV 552 Johann Sebastian Bach: Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 645
Wolfgang Amadeus Mozart: Fantasie f moll KV 608
J. Klička: Fantasie na motivy symfonické básně "Vyšehrad" od B. Smetany
Ch. M. Widor: Symphonie 5. op. 42
Allegro vivace- Adagio- Toccata
Svatomořický kostel se nachází stísněný mezi ulicemi města a okolní historickou zástavbou hanácké metropole. Prošel mnoha etapami stavebního vývoje od pozdně románské panské svatyně, přes raně gotickou přestavbu, až po stavbu současného chrámu ukončenou na počátku 16. století. Nejznámější částí kostela je pozdně gotická jižní věž z kamenných kvádrů se zvonicovou nástavbou.

Svatý Mořic byl velitelem thébské legie. Legenda vypráví, že římský císař Maximián nařídil svému vojsku vykonat modloslužebnou slavnost k poctě pohanských bohů. Thébská legie však vyznávala jediného křesťanského Boha – a v čele s Mořicem modloslužbu odmítla. Pro neuposlechnutí rozkazu nařídil císař Maximián každého desátého člena thébské legie popravit. Rozkaz byl vykonán, avšak ostatní vojíni zůstali i nadále ve víře nezvikláni. Maximián proto nařídil thébský pluk obklíčit a všechny bojovníky pobít. Tak byl sv. Mořic i se svými spolubojovníky (asi 6.600 mužů) roku 286 usmrcen. Kult sv. Mořice a jeho spolubojovníků - thébských mučedníků - se záhy rozšířil ve Švýcarsku, Itálii a ve Francii, kde je sv. Mořici zasvěceno více než 500 kostelů a kde je více jak 200 měst, vesnic a vesniček pojmenováno po tomto neohroženém bojovníku.
kostel sv. Mořice
13.10.
19:00
Slavkov u Brna

BRNO BAROQUE TRIO

varhany studoval nejprve na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci ve varhanní třídě Petra Rajnohy. Od roku 2014 ve studiu varhanní hry pokračuje na JAMU v Brně pod vedením Pavla Černého. Aktivně se zúčastnil mnoha mistrovských kurzů (T. Jellema, E. Wiersinga, J. Tůma, W. Zerer, L. Mallié ad.) a absolvoval Varhanní akademii v Sarlat (M. Bouvard a Y. Bouvard). V akademickém roce 2015/2016 studoval v rámci programu Erasmus na Institut supérieur des ATS de Toulouse ve třídě M. Bouvarda a J. W. Jansena.
Tříčlenný soubor excelentních mladých hudebníků představí svoji objevnou cestu od Bachova andělského inspirátora Arcangela Corelliho k jedinečnému Bachovu obdivovateli Wolfgangu Amadeu Mozartovi. Zastávkou na této cestě bude domov holešovského skladatele Františka Xavera Richtera, který rozkošným způsobem spojuje starý svět konstruktivní hudby Bacha s melodickou invencí nového Mozartova stylu. Máte-li chuť na brilantní večer s houslemi, cembalem a violoncellem, přijeďte do Slavkova…
Martin Hroch je absolventem Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži a Janáčkovy Akademie múzických umění v Brně, kde studoval klavír u Aleny Vlasákové a Jana Jiraského a cembalo u Barbary Maria Willi. Zabývá se autentickou interpretací barokní hudby na oba nástroje.
Opakovaně záskal stipendium Společnosti J. Brahmse v německém Baden-Badenu a byl tak pozván k prestižnímu studiu hudby v Brahmshausu, kde se podílel na natáčení dokumentu o J. Brahmsovi pro japonskou televizi. Pro francouzský film ztvárnil roli královského cembalisty ve snímku „Muž, který se směje". Vystupuje s řadou orchestrů a komorních ansámblů,  nahrává pro rozhlas i televizi. Je členem londýnské The British Hapsichord Society. Pedagogicky působí na Hudební fakultě JAMU v Brně. Je ředitelem Mezinárodních interpretačních kurzů Zábřeh, “Hudba ve městě J. E. Welzla”, kde vede cembalovou třídu.

Anežka Jungová vystudovala konzervatoř v Brně, obor violoncello, a v současnosti dokončuje magisterské studium na JAMU u Jozefa Podhoranského. Absolvovala mezinárodní interpretační kurzy u Michaely Fukačové a dalších. Věnuje se rovněž autentické interpretaci barokní hudby, od roku 2014 studuje historické violoncello u Marka Štryncla. Věnuje se jak sólové, komorní i orchestrální hře, tak i pedagogické činnosti.  Je členkou Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů (BROLN) a souborů Ensemble Opera Diversa, The Czech Ensemble Baroque, Brno Baroque Trio a Musica Armonia. Hostuje v divadle Husa na provázku a Národním divadle v Brně.

Zdeněk Svozil studoval hru na housle na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži ve třídě MgA. Jaroslava Krátkého (abs. 2010). Úspěšně se zúčastnil řady soutěží: 3. cena (2005) na celostátní Soutěži konzervatoří v Teplicích, 1. cena, titul absolutního vítěze a cena za provedení Balady Leoše Janáčka na mezinárodní houslové soutěži F. Muziky v Nové Pace (2007). V témže roce dostal Vyznamenání zlínského kraje za mimořádné úspěchy v mimoškolní činnosti. Konzervatorní studia ukončil sólovým vystoupením se zlínskou Filharmonií Bohuslava Martinů.
Roku 2015 ukončil studium na Janáčkově akademii múzických umění v Brně ve třídě doc. MgA. Bohuslava Matouška. Účastnil se řady mistrovských interpretačních kurzů např. u Václava Hudečka, kde obdržel titul „Objev roku“. Působí v orchestru Filharmonie Brno a též v orchestru Městského divadla Brno, kde je koncertním mistrem.
Na JAMU se začal také věnovat stylové interpretaci staré hudby. Nyní studuje magisterský obor Hra na barokní housle pod vedením polské houslistky MgA. Martyny Pastuszky. 
J. S. Bach – Sonata G dur pro housle a basso continuo BWV 1021                 Adagio, Vivace, Largo, Presto
F. X. Richter – Trio G dur pro cembalo, housle a violoncello
               Andante, Adagio, Allegro assai
A. Corelli – Sonata F dur pro housle a basso continuo
               Grave, Allegro, Vivace, Adagio, Presto
J. S. Bach – Adagio. Árie z kantáty BWV 156 ve verzi pro housle a basso continuo BWV 1056R
W. A. Mozart – Cembalové trio D dur KV 107b
               Allegro, Andante, Menuetto
Traditional Irish Jig – tradiční irská gigue
J. Kosma – Autumn leaves (Podzimní listy)
Zámek Slavkov patří k nejmohutnějším barokním zámkům na Moravě. Znám je především jako rezidence významného rodu pánů z Kounic a jako místo, v jehož blízkosti se v roce 1805 odehrála bitva tří císařů. Jeho historie začíná ve 13. století, kdy zde existovala komenda řádu německých rytířů. Koncem 16. století byl na starších základech vybudován renesanční zámek čtyřkřídlého půdorysu s arkádami a hranolovou věží. Podnět k barokní přestavbě renesančního sídla dal koncem 17. století Dominik Ondřej Kounic. Úkolem byli pověřeni italští architekti, kteří do návrhu zahrnuli i přestavbu části města s novým farním kostelem. Vlastní budova zámku byla navržena na půdorysu písmene U.
Zásluhy na dokončení celého zámeckého komplexu má Václav Antonín kníže z Kounic a Rietbergu, nejvýznamnější představitel rodu, od roku 1764 říšský kníže, státní ministr, kancléř Marie Terezie, Leopolda II., Josefa II. a Františka II. Po smrti posledního mužského potomka rodu Kouniců přešel zámek do vlastnictví rodu Pálffyů, po 2. světové válce se stal majetkem československého státu.
Dnes je vlastníkem město Slavkov u Brna a zámek byl v roce 2008 vyhlášen národní kulturní památkou. Zámek je obklopen rozlehlým parkem, který tvoří nedílnou součást celého zámeckého areálu a patří k nejvýznamnějším historickým zahradám na území Moravy. Jeho rozloha činí 15,5 ha. Koncert Bachova varhanního podzimu se odehraje v zámecké kapli sv. Kříže. Kaple, procházející oběma nadzemními patry, byla dokončena jako poslední část zámku roku 1769, kdy ji vymaloval Josef Pichler. Interiéru dominuje oltář s monumentálními sochami andělů, dílo F. X. Messerschmidta z roku 1774.
zámecká kaple
14.10.
19:30
Liberec

Josef Zimka
Marek Paľa

trubka
varhany
„Pochod prince dánského“ je výmluvný titul skladby z koncertního programu: brilantní lesk trubky a majestátní autorita varhan vytvoří slavnostní a radostnou atmosféru. Můžeme se na chvíli opravdu ocitnout v období princů a princezen. K virtuozitě programu přispějí obzvlášť Lisztovy transkripce Bachových děl - opravdové dramaturgické i poslechové lahůdky.
Marek Pala se narodil v Prešově. V letech 1993 až 1999 navštěvoval Konzervatorium Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici, kde studoval hru na varhany a dirigování. Roku 1999 nastoupil na Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, kde pokračoval ve studiu hry na varhany pod vedením profesorky Kamily Klugarové. Absolvoval Mistrovské varhanní kurzy v Curychu pod vedením Jeana Guillou, zúčastnil se řady soutěží (2. cena na soutěži Anglo Czechoslovak Trust 2001 v Anglii v komorní hře. Působí jako externí pedagog na JAMU, kde vyučuje improvizaci klavíru a komorní hru. Koncertuje v řadě zemí Evropy - např. Německo, Švýcarsko, Belgie, Anglie, Slovensko, Česká republika.

Jozef Zimka pochází z Hodonína. Vystudoval Konzervatoř Brno, kde absolvoval v roce 2012 u Mgr. Vladimíra Webera. Od roku 2010 je sólistou orchestru Národního divadla v Brně. V současné době studuje magisterské studium na Janáčkově akademii múzických umění v Brně u doc. Jana Brody. Získal několik ocenění na mezinárodní soutěži Žestě Brno a na Soutěži konzervatoří. V letošním roce se zúčastnil mezinárodní soutěže Pražské jaro. S Markem Palou začal spolupráci v roce 2014, společně vystoupili na koncertech v Třeboni, Jihlavě, Třebíči a slovenském Prešově.
J. S. Bach:        Einlung und fuge aus der kantate ,,Ich
hatte viel Bekümmernis" BWV 21, transcr. F. Liszt (varhany)
J. S. Bach:        Wachet auf,ruft uns die Stimme BWV 645
(varhany a trubka)
J. S. Bach:        Adagio aus der 4. Sonate für Violine und
Cembalo BWV 1017 Transcr. F. Liszt (varhany)
P. Eben:           Okna  
(trubka a varhany)
S. Prokofiev:    Pochod z opery Láska ke třem
pomerančům op. 33             (varhany)
Marek Pal'a:   Improvizace + transcr.
S. Clarke:        Pochod prince dánského (trubka a
varhany)
Kostel Nalezení sv. Kříže je nejcennějším libereckým barokním kostelem. Dochoval se zde původní barokní interiér z poloviny 18. století. V srpnu roku 1680 vypukla v Liberci epidemie moru, která si vyžádala na 300 obětí. Pro tak velký počet zemřelých brzy přestal dostačovat městský hřbitov, a proto bylo vybudováno nové pohřebiště a při něm pak roku 1696 menší kostel. Autorem byl pražský stavitel italského původu M. A. Canevalle, který symbolicky zvolil půdorys ve tvaru kříže, neboť právě sv. Kříži byl kostel zasvěcen. V letech 1753-1756 proběhla rozsáhlá přestavba, po které kostel vzhledově připomíná chrám v Hejnicích a představuje nejcennější barokní stavbu Liberce. Zajímavá je jistě i skutečnost, že právě v kostele sv. Kříže byla roku 1759 zřízena první veřejná knihovna v Liberci. V zahradě kostela je umístěn krásný morový sloup z dílny slavného sochaře M. B. Brauna.
kostel Nalezení
sv. Kříže
15.10.
19:30
Jablonec nad Nisou

KATT 
Kateřina Chroboková


varhany
je mezinárodně renomovanou varhanicí a cembalistkou. Vedle kariéry v oblasti klasické hudby vytváří pod uměleckým jménem KATT autorskou hudbu, ve které originálně kombinuje zvuk klasických varhan s elektronikou a zpěvem.
Kateřina spolupracovala s významnými zahraničními i českými orchestry a dirigenty jako jsou Anima Eterna, Zürcher Kammerorchester, Royal Flemish Philharmonic, Symfonický orchestr hl.m. Prahy FOK, Symfonický orchestr Českého rozhlasu a další. Hostovala na předních domácích i zahraničních mezinárodních hudebních festivalech jako Pražské jaro, Struny podzimu, Janáčkův Máj, Festival de México en el Centro Histórico, Klara Festival v Bruselu, Festival Salihara v Jakartě v Indonésii a na varhanních festivalech po celé Evropě.
Šťavnatá rebelka a nekonvenční tradicionalistka Kateřina Chroboková rozvíří stojaté vody varhanního světa. Ve svém programu sází na lesk velkých varhanních děl. Slavnou Toccatou d moll nás uvede do vytržení, záhadnou krásou Estonce Arvo Pärta se mohou varhanní tóny dotknout našich vnitřních světů. Vlastní skladbou na velice staré téma meditativně rozezní velké varhany v Jablonci.
KATEŘINA CHROBOKOVÁ studovala varhany a cembalo na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, brněnské JAMU, na Utrecht School of the Arts v Nizozemí, na Lemmensově institutu v belgické Lovani a na Schole cantorum ve švýcarské Basileji. Spolupracovala s předními zahraničními a českými orchestry a dirigenty. Hostovala na festivalech doma i v zemích Evropy, ale i v Mexiku či v Indonésii. Debutové CD vydala v Belgii. Její další nahrávka – Poulencův cembalový koncert – získala nejvyšší ocenění časopisu Diapason. Své první CD u Supraphonu vydala letos, pod uměleckým jménem KATT jsou na něm i její vlastní skladby, v nichž originálně kombinuje zvuk varhan s elektronikou a zpěvem.
J. S. Bach: Toccata a fuga d moll  BWV 565
A. Pärt: Trivium
KATT: Bogorodice djevo
O. Messiaen: Priere apres la Communion
J. S. Bach: Nun komm, der Heiden Heiland BWV 659  
                  Preludium G dur  BWV 541
KATT: Slavkof
A. Pärt: Pari Intervallo
KATT: Veni Sancte Spiritus
J. S. Bach: Toccata a fuga d moll  „dórická“   BWV 538
Jablonecký kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova je cihlový trojlodní obdélníkový objekt s příčnou lodí a hranolovou věží. Jeho autorem je Josef Zasche, jablonecký rodák a významný architekt německé národnosti tvořící v Čechách. Když se v roce 1895 Josef Zasche natrvalo usadil v Praze, ožily také jeho kontakty s rodným městem. Díky tomu se může Jablonec pyšnit dvěma pozoruhodnými kostely, které lze označit za jeden z vrcholů Zascheho tvorby. Kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova se stavěl pouhý jeden rok, vysvěcen byl roku 1931. Základní konstrukci kostela včetně střechy a věže tvoří železobetonový skelet. Fasády kostela jsou obloženy pálenými cihlami, dobře odolávajícími místnímu drsnému klimatu. Části říms a okenních ostění jsou provedeny v umělém kameni, podezdívka a ostění dveří vesměs z místní žuly. Věží prochází široké betonové schodiště, po kterém se stoupá do nejvyššího poschodí k místu pro obsluhu a údržbu hodin a zvonů. Balkóny nabízejí ideální pohled na město a okolí, a věž tak dobře plní i funkci rozhledny. Důstojnou dominantu interiéru tvoří hlavní oltář z různě barevných mramorů a kovu, na jehož podstavci stojí 3 metry vysoká socha Krista Spasitele z roku 1930.
kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova
16.10.
19:00
Mikulov

Vilém Veverka
Barbara M. Willi

hoboj
cembalo
Vilém Veverka je jedním z nejrespektovanějších českých hobojistů. Absolvoval Pražskou konzervatoř (F. X. Thuri) a Akademii múzických umění v Praze (L. Séquardtová), navštěvoval kurzy významného francouzského hobojisty Jean-Louis Capezzaliho. Zásadní impuls v jeho uměleckém rozvoji však přineslo účinkování v Gustav Mahler Jugendorchester a následné studium na Hochschule für Musik Hanns Eisler v Berlíně, na které navázal dvouletým účinkováním v proslulé Berlínské filharmonii. Nastoupená cesta vyvrcholila triumfem v jedné z nejprestižnějších hobojových soutěží – Tokyo /Sony Music Foundation (2003).
Antonio Vivaldi nesložil pouze Čtvero ročních období. Jeho sonáta pro hoboj a cembalo c moll je senzační skladbou a nuda vám zcela jistě nehrozí ani u výmluvné sonáty Carla Philippa Emanuela Bacha, extrovertního syna introvertního otce. Třešničkou na dortu je rozsáhlá sonáta Johanna Sebastiana Bacha – těžko říci, kdo to uměl líp, zda otec nebo syn?
Vilém Veverka je jedním z nejrespektovanějších českých hobojistů. Absolvoval Pražskou konzervatoř (F. X. Thuri) a Akademii múzických umění v Praze (L. Séquardtová), navštěvoval kurzy významného francouzského hobojisty Jean-Louis Capezzaliho. Zásadní impuls v jeho uměleckém rozvoji přineslo účinkování v Gustav Mahler Jugendorchester a následné studium na Hochschule für Musik Hanns Eisler v Berlíně, na které navázal dvouletým účinkováním v proslulé Berlínské filharmonii. Nastoupená cesta vyvrcholila triumfem v jedné z nejprestižnějších hobojových soutěží – Tokyo /Sony Music Foundation (2003). Jako sólista vystupuje s významnými českými orchestry, např. s Pražskou komorní filharmonií, Filharmonií Brno, FOK, SOČR ad., ze zahraničních orchestrů jmenujme Tokyo Philharmonic Orchestra, Bayerisches Kammerorchester ad. Nahrál a v českých premiérách provedl řadu náročných skladeb druhé poloviny 20. století. Je sólistou Filharmonie Brno, zakládajícím členem „PhilHarmonia Octet Prague – a New Approach Ensemble“ a oficiálním hráčem firmy Buffet-Crampon France. V roce 2009 mu vyšlo společně s Kateřinou Englichovou (harfa) a Ivem Kahánkem (klavír) debutové CD „Risonanza“ u Supraphonu, v témže roce sólová nahrávka Martinů Hobojového koncertu u vydavatelství Arco Diva.

Barbara Maria Willi je inovativní a ceněná cembalistka. Významně přispěla k vývoji staré hudby v české republice. Založila první oddělení staré hudby na české vysoké škole (2014, JAMU v Brně). Rok 2010 jí přinesl profesorský titul, který převzala z rukou českého prezidenta Václava Klause. Získala doktorský titul na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně za svou práci „O stylu generálního basu v 17. století“ (2006). Obory hra na cembalo, kladívkový klavír a provozovací praxe staré hudby (prof. Kenneth Gilbert, prof. Nikolaus Harnoncourt) na Mozarteu v Salcburku absolvovala v roce 1995 s vyznamenáním. Za svoji mezinárodní kariéru získala řadu ocenění: 1995 special mention v mezinárodní cembalové soutěží v belgických Bruggách, dále cenu německé hudební kritiky za CD „Intrada di Polcinelli“, francouzskou prestižní cenu „choc du monde de musique“ za kultovní nahrávku „Salve mater“. Je oblíbeným hostem televizních pořadů (Noc s Andělem nebo Na plovárně s Markem Ebenem). V roce 2005 byla členkou poroty Mezinárodní soutěže v rámci festivalu Pražské Jaro. Byla dramaturgyní festivalu Concentus Moravia - díky jejímu působení se z festivalu stalo biennale staré hudby s největším počtem koncertů na autentické nástroje ve střední Evropě. Od roku 2014 zodpovídá také za dramaturgii festivalu Bachův varhanní podzim. Spolu s agenturou C.E.M.A. založila úspěšný cyklus koncertů staré hudby v Brně pod názvem Barbara Maria Willi uvádí... Zažila některé zajímavé mediální momenty. Televizní přenos z festivalu Concentus Moraviae, kde koncertovala spolu s mezzosopranistkou Magdalenou Koženou a kontratenorem Thierry Grégoirem, byl oceněn prestižní cenou za nejlepší záznam koncertu na festivale Zlatá Praha 2000. Česká televize vytvořila její televizní portrét pod názvem "Bravo - Barbara Maria Willi". Je autorkou generálbasové detektivky "Generálbas anebo kdo zavraždil kontrapunkt?" (musica sacra, Brno 2010). V současné době se věnuje také interpretaci soudobé hudby, mimo jiné s Brno Contemporary Orchestra.
C. Ph. E. Bach: Sonáta g-moll Wotq 135 pro hoboj a cembalo
Adagio – Allegro – Vivace
F. Couperin: Les barricades mystérieuses (záhadné překážky)
A. Vivaldi: Sonáta c-moll RV. 53 pro hoboje a basso continuo
Adagio – Allegro – Andante – Allegro  
                               PŘESTÁVKA
G. Ph. Telemann: Fantazie pro hoboj sólo
J. S. Bach: Sonáta g-moll BWV 1030b pro hoboj a cembalo
Bez označení – Siciliano – Presto
Kostel svatého Václava stojí na místě románského kostela (12. století). Dnešní stavba pochází z počátku 15. století a podílel se na ní parléřovsky orientovaný stavebník. Dokončení výstavby kostela násilně přerušil husitský vpád do města v roce 1426, kdy došlo k vypálení a zničení novostavby. Po dlouhou dobu byl kostel jen provizorně opraven, v roce 1584 znovu vyhořel. O rok později, již za Dietrichsteinů, významných představitelů rekatolizace, byla zvýšena věž kostela o obytné patro s bytem věžníka a arkádovým ochozem. K dokončení stavby došlo až kolem roku 1640. K bokům trojlodí byly přistavěny mariánské kaple a panská oratoř s krytou chodbou, vedoucí k cestě do zámku. V roce 1642 byl ve věži instalován velký zvon s reliéfem Malé Kalvárie. V letech 1762–1775 byla do kostela pořízena nová vnitřní výbava včetně nových varhan.
kostel sv. Václava
17.10.
18:00
Praha

Peter Frisée

varhany
pochází z rakouského Grazu, kde studoval hru na varhany na Hudební univerzitě. Získal několik cen na mezinárodních varhanních soutěžích. V roce 2002 se stal varhaníkem v Garrison Graz. Působil také jako učitel hry na klavír a varhan, korepetitor a cembalista. V letech 2003–2007 byl druhým uměleckým vedoucím ansámblu hrajícího na dobové nástroje Haydn Sinfonietta Wien. V roce 2004 byl zvolen hlavním varhaníkem v kostele Erlöserkirche Am Schüttel, kde inicioval vznik série koncertů Barock im Prater. Zde zrealizoval i projekt instalace 39-registrových varhan převezených z Essenu do Vídně. Od roku 2007 je předsedou varhanní komise Österreichischen Baukulturstiftung, zodpovědné za veškeré varhanní nástroje z období od 16. do 18. století.
Jak lze vzácné historické varhany přivést do varu? Do receptu patří zcela jistě skvělý hráč a dobré skladby. Naším správným receptem je vídeňský varhanní virtuos Peter Frisée s výtečným programem. Když Bach upraví koncert Vivaldiho pro královský nástroj, když Wolfgang Amadeus Mozart přispěje Ouverturou, když opět Bach láká líbezným Pastorale, tak se musí snad každému otevřít srdce. To vše krok od Karlova mostu v inspirativním prostředí kostela Nejsvětějšího Salvátora.
Peter Frisée pochází z rakouského Grazu, kde studoval hru na varhany na Hudební univerzitě. Získal několik cen na mezinárodních varhanních soutěžích. V roce 2002 se stal varhaníkem v Garrison Graz. Působil také jako učitel hry na klavír a varhan, korepetitor a cembalista. V letech 2003–2007 byl druhým uměleckým vedoucím ansámblu hrajícího na dobové nástroje Haydn Sinfonietta Wien. V roce 2004 byl zvolen hlavním varhaníkem v kostele Erlöserkirche Am Schüttel, kde inicioval vznik série koncertů Barock im Prater. Zde zrealizoval i projekt instalace 39-registrových varhan převezených z Essenu do Vídně. Od roku 2007 je předsedou varhanní komise Österreichischen Baukulturstiftung, zodpovědné za veškeré varhanní nástroje z období od 16. do 18. století. V roce 2008 se stal varhaníkem děkanátu a vedoucím církevní hudby v druhém vídeňském obvodě a také generálním manažerem ansámblu Concilium musicum Wien, Kultur-Management Wien a spolku Haydn-Gesellschaft Wien. Založil festival Organ festival Basilika Mariatrost v Grazu. Studium hry na varhany ve Vídni ukončil s vyznamenáním roku 2012.
Wolfgang Amadeus Mozart: Ouverture C-Dur, KV 399
John Cage: Souvenir...
Johann Sebastian Bach:
        Wie schön leuchtet der Morgenstern BWV 739
        Concerto a-Moll BWV 593
Allegro - Adagio, senza pedale à due Clav. - Allegro
       Pastorale F-Dur BWV 590
Pastorella - Allemande - Adagio - Allegro
    Fantasia et Fuga a-Moll BWV 561
John Cage:  …Souvenir
Tarquinio Merula: Sonata cromatica
Johann C. Ferdinand Fischer: Ciaccona ex F
Praha, kostel Nejsvětějšího Salvátora Kostel Nejsvětějšího Salvátora (latinsky Spasitele) je chrámem největšího někdejšího pražského sídla jezuitů, Klementina. Je považován za jednu z nejcennějších raně barokních památek v Praze. Dříve byl hlavním jezuitským chrámem v Čechách. Jeho průčelí vede na Křižovnické náměstí na Starém Městě, vchod se nachází bezprostředně před Karlovým mostem.
Kostel stojí na gotických základech. Byl vysvěcen v srpnu 1602, ale teprve na konci 40. let 17. století byla nad svatyní zavěšena kopule, zdobená štuky Jana Jiřího Bendla.
V roce 2004 tu byla založena první akademická farnost v Česku pro pastoraci studentů, učitelů a zaměstnanců pražských vysokých škol. Rektorem kostela a farářem akademické farnosti je Tomáš Halík, jako titulární varhaník a regenschori zde působí Robert Hugo, který na festivalu Bachův varhanní podzim vystoupí 8. 10. v Českém Krumlově.
V prostorách kostela se koná koncertní cyklus vážné komorní i varhanní hudby Prague Classic.

Hudební a varhanní tradice v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze je dlouhá. Na varhany hrála řada jezuitských skladatelů, kteří v chrámu působili, například Jan Dismas Zelenka nebo Jakub Jan Ryba. První zmínka o barokních varhanách v kostele Nejsvětějšího Salvátora pochází z roku 1619. Původní varhany se nedochovaly a ty, které v chrámu stojí dnes, opřádá tajemství - vůbec se totiž neví, kdo je postavil. Zřejmě nějaký mimopražský varhanář roku 1780. Prošly řadou přeměn a rekonstrukcí, ale nejzásadnější rekonstrukce proběhla v roce 2011 a přišla na 13 milionů korun. Mimo jiné spočívala také v prodloužení píšťal a v nastavení původního ladění. Zvukový efekt je teď jiný, nástroj má svoji původní barvu a hraje silněji.
kostel Nejsvětějšího Salvátora
18.10.
19:30
Brno

David Postránecký

varhany
vystudoval na Konzervatoři Brno (1990-1996) hru na varhany ve třídě Drahomíry Horákové, improvizaci u Františka Kolavíka a kompozici u Pavla Nováka-Zemka. Poté pokračoval ve studiu na Janáčkově akademii múzických umění (1996-2003) ve varhanní třídě Aleny Veselé, v improvizaci byl žákem Karla Pokory, v kompozici Františka Gregora Emmerta. Zúčastnil se několika mezinárodních soutěží a mistrovských kurzů v interpretaci i improvizaci. Získal čestné uznání na Mezinárodní varhanní soutěži (Brno 1997), je vítězem celostátní soutěže ve varhanní improvizaci (Opava 1998) a finalistou mezinárodní prestižní soutěže v improvizaci (Holandsko, Haarlem 2000). Kromě ČR koncertoval v Německu, Rakousku, Slovensku, Litvě a Francii, kde provedl varhanní recitály.
Kdy má člověk v dnešní době již příležitost zažít soutěž mezi romantickým velikánem a živým varhaníkem? David Postránecký má tu odvahu vstoupit do napínavého zápasu o to, kdo lépe zachytí jméno B-A-C-H - zda Max Reger ve své psané skladbě nebo on ve své živé improvizaci. Nádherné prostředí, velká virtuozita a zajímavá programová koncepce slibují nevšední večer.
David Postránecký vystudoval na Konzervatoři Brno (1990-1996) hru na varhany ve třídě Drahomíry Horákové, improvizaci u Františka Kolavíka a kompozici u Pavla Nováka-Zemka. Poté pokračoval ve studiu na Janáčkově akademii múzických umění (1996-2003) ve varhanní třídě Aleny Veselé, v improvizaci byl žákem Karla Pokory, v kompozici Františka Gregora Emmerta. Zúčastnil se několika mezinárodních soutěží a mistrovských kurzů v interpretaci i improvizaci. Získal čestné uznání na Mezinárodní varhanní soutěži (Brno 1997), je vítězem celostátní soutěže ve varhanní improvizaci (Opava 1998) a finalistou mezinárodní prestižní soutěže v improvizaci (Holandsko, Haarlem 2000). Kromě ČR koncertoval v Německu, Rakousku, Slovensku, Litvě a Francii, kde provedl varhanní recitály. Pedagogicky působil na Konzervatoři Brno (2002–2007) a Církevní konzervatoři Opava (2006–2014), nyní učí na Janáčkově akademii múzických umění v Brně (2008–dosud). Je lektorem varhanní improvizace na kurzech jednoty Musica sacra, na Slovensku spolupracuje s Pedagogickou fakultou Katolické univerzity v Ružomberku. V září 2009 hrál na varhany při pontifikální mši papeže Benedikta v Brně-Tuřanech. Kromě pedagogické a koncertní činnosti se věnuje také kompozici – největší skladbou je Symfonie (2003).
Johann Sebastian Bach: Fantasie a fuga g moll, BWV 542
David Postránecký: Improvizace na píseň „Přijď, ó Duchu přesvatý“
Johann Sebastian Bach: „Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter“, BWV 650
Max Reger: Fantasie a fuga na B-A-C-H, op. 46
David Postránecký: Improvizace na  B-A-C-H
Brněnská bazilika Nanebevzetí Panny Marie je právem označována za klenot gotické architektury na Moravě. Vdova po českém králi Václavu II., královna Eliška Rejčka, začala v roce 1323 budovat na Starém Brně nový chrám zasvěcený Panně Marii Nanebevzaté. Současně vedle něho založila klášter cisterciaček, nazývaný Aula Sanctae Mariae. Po své smrti v roce 1335 nalezla Eliška Rejčka v bazilice místo posledního odpočinku. Je vyznačeno v dlažbě baziliky písmenem E s královskou korunkou.
V 18. století byl interiér chrámu barokizován. Na příkaz Josefa II. se v roce 1783 stěhují na Staré Brno augustiniáni, a to ze svého původního kláštera sv. Tomáše na nynějším Moravském náměstí. U příležitosti korunovace obrazu Černé Madony v roce 1736 nechali augustiniáni zhotovit slavný „stříbrný oltář“. Ten přibližně o půl století později vzali s sebou na Staré Brno.
Díky tradičnímu působení augustiniánů ve školství a jejich otevřenému přístupu bylo opatství centrem duchovního, vědeckého a kulturního života města Brna. Mezi osobnosti, které zde žily, patří zakladatel genetiky opat Johann Gregor Mendel či hudební skladatel Leoš Janáček.
bazilika Nanebevzetí Panny Marie
19.10.
19:30
Brno

Jan Talich
Barbara M. Willi

housle
cembalo
Jan Talich je český houslista, dirigent a pedagog. Od roku 2008 je šéfdirigentem Jihočeské filharmonie.
Vystudoval Pražskou konzervatoř a poté absolvoval HAMU ve třídě Václava Snítila. Stipendium na další studium získal nejprve v USA u Shmuela Ashkenasiho a poté na anglické Guildhall School of Music u Yfraha Neamana. V roce 1989 získal první cenu v Mezinárodní houslové soutěži Václava Humla v Záhřebu. Jako sólista vystoupil s orchestry i jako komorní hráč po celé Evropě i v USA. Jeho diskografie zahrnuje několik sólových CD koncertů českých i světových autorů, jako je Ludwig van Beethoven, či Wolfgang Amadeus Mozart. Pravidelně vyučuje jak doma, tak i v zahraničí. S Talichovým kvartetem již vystoupil na nejznámějších místech celého světa a dočkal se skvělé kritiky.
V atraktivním prostředí funkcionalisticky luxusní vily zazní barokní Bach. Jeho hudba – ačkoliv vznikla před dvěma sty lety - má funkcionalistické prvky: vše je minimalisticky zredukované na to nejnutnější, forma a proporce jsou hlavní osou a není nota, kterou bychom jen tak mohli vynechat, aniž by to narušilo celkovou architekturu skladby. Jak souzní tato univerzální hudba s moderním prostředím? Jaké světlo vrhá nová a exkluzivní spolupráce Jana Talicha a Barbary M. Willi na hudbu a prostor? Nenechte si ujít jeden z nejintimnějších večerů festivalu.
Jan Talich je český houslista, dirigent a pedagog. Od roku 2008 je šéfdirigentem Jihočeské filharmonie. Vystudoval Pražskou konzervatoř a poté absolvoval HAMU ve třídě Václava Snítila. Stipendium na další studium získal nejprve v USA u Shmuela Ashkenasiho a poté na anglické Guildhall School of Music u Yfraha Neamana. V roce 1989 získal první cenu v Mezinárodní houslové soutěži Václava Humla v Záhřebu. Jako sólista vystoupil s orchestry i jako komorní hráč po celé Evropě i v USA. Jeho diskografie zahrnuje několik sólových CD koncertů českých i světových autorů, jako je Ludwig van Beethoven, či Wolfgang Amadeus Mozart. Pravidelně vyučuje jak doma, tak i v zahraničí. S Talichovým kvartetem již vystoupil na nejznámějších místech celého světa a dočkal se skvělé kritiky. V posledních letech se stále více věnuje dirigentské činnosti a je žádán jako hostující dirigent mnoha orchestry v České republice i v zahraničí. Od sezóny 2008/2009 je šéfdirigentem Jihočeské komorní filharmonie. Hraje na housle z dílny J. Gagliana 1780 a A. Stradivariho 1729.

Barbara Maria Willi je inovativní a ceněná cembalistka. Významně přispěla k vývoji staré hudby v české republice. Založila první oddělení staré hudby na české vysoké škole (2014, JAMU v Brně). Rok 2010 jí přinesl profesorský titul, který převzala z rukou českého prezidenta Václava Klause. Získala doktorský titul na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně za svou práci „O stylu generálního basu v 17. století“ (2006). Obory hra na cembalo, kladívkový klavír a provozovací praxe staré hudby (prof. Kenneth Gilbert, prof. Nikolaus Harnoncourt) na Mozarteu v Salcburku absolvovala v roce 1995 s vyznamenáním. Za svoji mezinárodní kariéru získala řadu ocenění: 1995 special mention v mezinárodní cembalové soutěží v belgických Bruggách, dále cenu německé hudební kritiky za CD „Intrada di Polcinelli“, francouzskou prestižní cenu „choc du monde de musique“ za kultovní nahrávku „Salve mater“. Je oblíbeným hostem televizních pořadů (Noc s Andělem nebo Na plovárně s Markem Ebenem). V roce 2005 byla členkou poroty Mezinárodní soutěže v rámci festivalu Pražské Jaro. Byla dramaturgyní festivalu Concentus Moravia - díky jejímu působení se z festivalu stalo biennale staré hudby s největším počtem koncertů na autentické nástroje ve střední Evropě. Od roku 2014 zodpovídá také za dramaturgii festivalu Bachův varhanní podzim. Spolu s agenturou C.E.M.A. založila úspěšný cyklus koncertů staré hudby v Brně pod názvem Barbara Maria Willi uvádí... Zažila některé zajímavé mediální momenty. Televizní přenos z festivalu Concentus Moraviae, kde koncertovala spolu s mezzosopranistkou Magdalenou Koženou a kontratenorem Thierry Grégoirem, byl oceněn prestižní cenou za nejlepší záznam koncertu na festivale Zlatá Praha 2000. Česká televize vytvořila její televizní portrét pod názvem "Bravo - Barbara Maria Willi". Je autorkou generálbasové detektivky "Generálbas anebo kdo zavraždil kontrapunkt?" (musica sacra, Brno 2010). V současné době se věnuje také interpretaci soudobé hudby, mimo jiné s Brno Contemporary Orchestra.
J. S. Bach: Sonáta c-moll BWV 1024 pro housle a obligátní cembalo, Adagio – Presto - Affetuoso - Vivace
J. S. Bach: Preludium a fuga C dur z prvního dílu Dobře temperovaného klavíru BWV 846
A. Corelli: Sonáta D- Dur pro housle a cembalo, op. V, č. 1
Grave, Allegro – Allegro – Allegro – Adagio - Allegro
                               PŘESTÁVKA
J. S. Bach: Partita d moll pro sólové housle (výběr)
                Chaconne
J.S. Bach: Aria z třetího Braniborského koncertu
Miss Marple – titulní melodie z detektivky Slečna Marplová
Bare Necessity – z knihy džungle
Vila Stiassni, v Brně více známá také jako vládní vila, se otevřela návštěvníkům po rozsáhlé obnově na konci roku 2014. Vzorová obnova jí navrátila luxus a půvab první republiky.
Vilu si nechal pro svoji rodinu postavit brněnský textilní továrník Alfred Stiassni, který společně s manželkou Hermine oslovil tehdy populárního brněnského architekta Ernsta Wiesnera, který v letech 1927–1929 stavbu realizoval. Ačkoliv zvenčí vila zcela odpovídá puristickému stylu architekta Wiesnera, uvnitř si rodina prosadila prvorepublikový luxus, ve kterém nechybí reprezentativní salonky s bohatým dřevěným obložením, mramorovými krby, štuky a vybavené historizujícím nábytkem. Součástí je také rozlehlá terasa a lodžie, která se otevírá do více než tříhektarové zahrady, obklopující vilu ze všech stran. Rodina si tak mohla dopřát dostatek soukromí i sportovního vyžití. V zahradě tak stále najdeme funkční tenisový kurt či bazén.
Devět let po nastěhování však židovská rodina musela uprchnout před nastupujícím nacismem. Po druhé světové válce dostihl vilu zcela jiný osud. Začala sloužit jako luxusní hotel pro významné státní návštěvy. Tou první byl prezident Edvard Beneš, který ve vile nocoval již v květnu 1945. Po něm následoval zástup dalších prominentů.
vila Stiassny
20.10.
19:00
Žďár n. Sázavou

Vilém Veverka
Barbara M. Willi

hoboj
cembalo
Vilém Veverka je jedním z nejrespektovanějších českých hobojistů. Absolvoval Pražskou konzervatoř (F. X. Thuri) a Akademii múzických umění v Praze (L. Séquardtová), navštěvoval kurzy významného francouzského hobojisty Jean-Louis Capezzaliho. Zásadní impuls v jeho uměleckém rozvoji však přineslo účinkování v Gustav Mahler Jugendorchester a následné studium na Hochschule für Musik Hanns Eisler v Berlíně, na které navázal dvouletým účinkováním v proslulé Berlínské filharmonii. Nastoupená cesta vyvrcholila triumfem v jedné z nejprestižnějších hobojových soutěží – Tokyo /Sony Music Foundation (2003).
Někdy nelze slyšet Bachovou krásu bez slz dojetí. Výraz „Ach Bach“ je na místě obzvlášť u jeho velké hobojové sonáty b moll. Dravý hobojista a osobitá cembalistka jsou hlavním kapitálem tohoto pohodového koncertu, který překročí hranice do Itálie. V jedné skladbě můžete poznat Benátčana Vivaldiho, jak ho neznáte: inteligentní barokní skladatel s výbušnou a někdy melancholickou skladbou pro hoboj a basso continuo, kterou skoro nikdo nezná. Koncert pro zvědavce!
Vilém Veverka je jedním z nejrespektovanějších českých hobojistů. Absolvoval Pražskou konzervatoř (F. X. Thuri) a Akademii múzických umění v Praze (L. Séquardtová), navštěvoval kurzy významného francouzského hobojisty Jean-Louis Capezzaliho. Zásadní impuls v jeho uměleckém rozvoji přineslo účinkování v Gustav Mahler Jugendorchester a následné studium na Hochschule für Musik Hanns Eisler v Berlíně, na které navázal dvouletým účinkováním v proslulé Berlínské filharmonii. Nastoupená cesta vyvrcholila triumfem v jedné z nejprestižnějších hobojových soutěží – Tokyo /Sony Music Foundation (2003). Jako sólista vystupuje s významnými českými orchestry, např. s Pražskou komorní filharmonií, Filharmonií Brno, FOK, SOČR ad., ze zahraničních orchestrů jmenujme Tokyo Philharmonic Orchestra, Bayerisches Kammerorchester ad. Nahrál a v českých premiérách provedl řadu náročných skladeb druhé poloviny 20. století. Je sólistou Filharmonie Brno, zakládajícím členem „PhilHarmonia Octet Prague – a New Approach Ensemble“ a oficiálním hráčem firmy Buffet-Crampon France. V roce 2009 mu vyšlo společně s Kateřinou Englichovou (harfa) a Ivem Kahánkem (klavír) debutové CD „Risonanza“ u Supraphonu, v témže roce sólová nahrávka Martinů Hobojového koncertu u vydavatelství Arco Diva.

Barbara Maria Willi je inovativní a ceněná cembalistka. Významně přispěla k vývoji staré hudby v české republice. Založila první oddělení staré hudby na české vysoké škole (2014, JAMU v Brně). Rok 2010 jí přinesl profesorský titul, který převzala z rukou českého prezidenta Václava Klause. Získala doktorský titul na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně za svou práci „O stylu generálního basu v 17. století“ (2006). Obory hra na cembalo, kladívkový klavír a provozovací praxe staré hudby (prof. Kenneth Gilbert, prof. Nikolaus Harnoncourt) na Mozarteu v Salcburku absolvovala v roce 1995 s vyznamenáním. Za svoji mezinárodní kariéru získala řadu ocenění: 1995 special mention v mezinárodní cembalové soutěží v belgických Bruggách, dále cenu německé hudební kritiky za CD „Intrada di Polcinelli“, francouzskou prestižní cenu „choc du monde de musique“ za kultovní nahrávku „Salve mater“. Je oblíbeným hostem televizních pořadů (Noc s Andělem nebo Na plovárně s Markem Ebenem). V roce 2005 byla členkou poroty Mezinárodní soutěže v rámci festivalu Pražské Jaro. Byla dramaturgyní festivalu Concentus Moravia - díky jejímu působení se z festivalu stalo biennale staré hudby s největším počtem koncertů na autentické nástroje ve střední Evropě. Od roku 2014 zodpovídá také za dramaturgii festivalu Bachův varhanní podzim. Spolu s agenturou C.E.M.A. založila úspěšný cyklus koncertů staré hudby v Brně pod názvem Barbara Maria Willi uvádí... Zažila některé zajímavé mediální momenty. Televizní přenos z festivalu Concentus Moraviae, kde koncertovala spolu s mezzosopranistkou Magdalenou Koženou a kontratenorem Thierry Grégoirem, byl oceněn prestižní cenou za nejlepší záznam koncertu na festivale Zlatá Praha 2000. Česká televize vytvořila její televizní portrét pod názvem "Bravo - Barbara Maria Willi". Je autorkou generálbasové detektivky "Generálbas anebo kdo zavraždil kontrapunkt?" (musica sacra, Brno 2010). V současné době se věnuje také interpretaci soudobé hudby, mimo jiné s Brno Contemporary Orchestra.
C. Ph. E. Bach – Sonáta g-moll Wotq 135 pro hoboj a cembalo
Adagio – Allegro – Vivace
F. Couperin – Les barricades mystérieuses (Záhadné překážky)
A. Vivaldi – Sonáta c-moll RV. 53 pro hoboje a basso continuo
Adagio – Allegro – Andante – Allegro  
                               PŘESTÁVKA
G. Ph. Telemann: Fantazie pro hoboj sólo
J. S. Bach – Sonáta g-moll BWV 1030b pro hoboj a cembalo
Bez označení – Siciliano – Presto
Žďár nad Sázavou, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše
V letech 1997-1999 vedl pěvecký sbor a působil jako varhaník v Hannoveru, poté pracoval na různých významných postech spjatých s chrámovou hudbou: byl jmenován titulárním varhaníkem v Křížovém kostele v Drážďanech, místě s více než 700 letou tradicí chrámové hudby. Slaví také pedagogické úspěchy: jeho studenti z univerzit v Hannoveru, Lipsku, Výmaru a Drážďan se stávají vítězi renomovaných varhanních soutěží. Martin Schmeding se podílí na mnoha rozhlasových nahrávkách a CD, publikuje v odborných periodikách, koncertuje sólově i se sobory či orchestry po celém světě. Od roku 2013 působí jako titulární varhaník a sbormistr v Ludwig's Church ve Freiburgu.
bazilika
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše
21.10.
19:00
Č. Budějovice

Jan Talich
Barbara M. Willi

housle
varhanní pozitiv
Jan Talich je český houslista, dirigent a pedagog. Od roku 2008 je šéfdirigentem Jihočeské filharmonie.
Vystudoval Pražskou konzervatoř a poté absolvoval HAMU ve třídě Václava Snítila. Stipendium na další studium získal nejprve v USA u Shmuela Ashkenasiho a poté na anglické Guildhall School of Music u Yfraha Neamana. V roce 1989 získal první cenu v Mezinárodní houslové soutěži Václava Humla v Záhřebu. Jako sólista vystoupil s orchestry i jako komorní hráč po celé Evropě i v USA. Jeho diskografie zahrnuje několik sólových CD koncertů českých i světových autorů, jako je Ludwig van Beethoven, či Wolfgang Amadeus Mozart. Pravidelně vyučuje jak doma, tak i v zahraničí. S Talichovým kvartetem již vystoupil na nejznámějších místech celého světa a dočkal se skvělé kritiky.
Jan Talich a Barbara Maria Willi se letos poprvé sejdou ve společném programu, který nabízí jak meditativní, tak extrovertní prvky. Bachova sólová tvorba pro housle chytne za srdce, italské varhanní sonáty osladí život, společně oba mistři klasické hudby zariskují výletem do hudby z Knihy džunglí a do titulní melodie jedné sympatické britské detektivky.
Jan Talich je český houslista, dirigent a pedagog. Od roku 2008 je šéfdirigentem Jihočeské filharmonie. Vystudoval Pražskou konzervatoř a poté absolvoval HAMU ve třídě Václava Snítila. Stipendium na další studium získal nejprve v USA u Shmuela Ashkenasiho a poté na anglické Guildhall School of Music u Yfraha Neamana. V roce 1989 získal první cenu v Mezinárodní houslové soutěži Václava Humla v Záhřebu. Jako sólista vystoupil s orchestry i jako komorní hráč po celé Evropě i v USA. Jeho diskografie zahrnuje několik sólových CD koncertů českých i světových autorů, jako je Ludwig van Beethoven, či Wolfgang Amadeus Mozart. Pravidelně vyučuje jak doma, tak i v zahraničí. S Talichovým kvartetem již vystoupil na nejznámějších místech celého světa a dočkal se skvělé kritiky. V posledních letech se stále více věnuje dirigentské činnosti a je žádán jako hostující dirigent mnoha orchestry v České republice i v zahraničí. Od sezóny 2008/2009 je šéfdirigentem Jihočeské komorní filharmonie. Hraje na housle z dílny J. Gagliana 1780 a A. Stradivariho 1729.

Barbara Maria Willi je inovativní a ceněná cembalistka. Významně přispěla k vývoji staré hudby v české republice. Založila první oddělení staré hudby na české vysoké škole (2014, JAMU v Brně). Rok 2010 jí přinesl profesorský titul, který převzala z rukou českého prezidenta Václava Klause. Získala doktorský titul na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně za svou práci „O stylu generálního basu v 17. století“ (2006). Obory hra na cembalo, kladívkový klavír a provozovací praxe staré hudby (prof. Kenneth Gilbert, prof. Nikolaus Harnoncourt) na Mozarteu v Salcburku absolvovala v roce 1995 s vyznamenáním. Za svoji mezinárodní kariéru získala řadu ocenění: 1995 special mention v mezinárodní cembalové soutěží v belgických Bruggách, dále cenu německé hudební kritiky za CD „Intrada di Polcinelli“, francouzskou prestižní cenu „choc du monde de musique“ za kultovní nahrávku „Salve mater“. Je oblíbeným hostem televizních pořadů (Noc s Andělem nebo Na plovárně s Markem Ebenem). V roce 2005 byla členkou poroty Mezinárodní soutěže v rámci festivalu Pražské Jaro. Byla dramaturgyní festivalu Concentus Moravia - díky jejímu působení se z festivalu stalo biennale staré hudby s největším počtem koncertů na autentické nástroje ve střední Evropě. Od roku 2014 zodpovídá také za dramaturgii festivalu Bachův varhanní podzim. Spolu s agenturou C.E.M.A. založila úspěšný cyklus koncertů staré hudby v Brně pod názvem Barbara Maria Willi uvádí... Zažila některé zajímavé mediální momenty. Televizní přenos z festivalu Concentus Moraviae, kde koncertovala spolu s mezzosopranistkou Magdalenou Koženou a kontratenorem Thierry Grégoirem, byl oceněn prestižní cenou za nejlepší záznam koncertu na festivale Zlatá Praha 2000. Česká televize vytvořila její televizní portrét pod názvem "Bravo - Barbara Maria Willi". Je autorkou generálbasové detektivky "Generálbas anebo kdo zavraždil kontrapunkt?" (musica sacra, Brno 2010). V současné době se věnuje také interpretaci soudobé hudby, mimo jiné s Brno Contemporary Orchestra.
A. Corelli  – Sonáta D- Dur pro housle a cembalo, op. V, č. 1
Grave, Allegro – Allegro – Allegro – Adagio - Allegro
Gaetano Valeri: Sonáty pro varhany sólo
    sonáta f moll, č. 6
    sonáta D Dur, č. 3
J. S. Bach: Partita d moll pro sólové housle (výběr)
Allemande – Sarabande - Chaconne
J.S. Bach – Aria z třetího Braniborského koncertu
Miss Marple – titulní melodie z detektivky Slečna Marplová
Bare Necessity – z knihy džungle
České Budějovice, katedrála sv. Mikuláše
V posledních letech se stále více věnuje dirigentské činnosti a je žádán jako hostující dirigent mnoha orchestry v České republice i v zahraničí. Od sezóny 2008/2009 je šéfdirigentem Jihočeské komorní filharmonie. Hraje na housle z dílny J. Gagliana 1780 a A. Stradivariho 1729.

Barbara Maria Willi je inovativní a ceněná cembalistka. Významně přispěla k vývoji staré hudby v české republice. Založila první oddělení staré hudby na české vysoké škole (2014, JAMU v Brně). Rok 2010 jí přinesl profesorský titul, který převzala z rukou českého prezidenta Václava Klause. Získala doktorský titul na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně za svou práci „O stylu generálního basu v 17. století“ (2006).
Obory hra na cembalo, kladívkový klavír a provozovací praxe staré hudby (prof. Kenneth Gilbert, prof. Nikolaus Harnoncourt) na Mozarteu v Salcburku absolvovala v roce 1995 s vyznamenáním.
Za svoji mezinárodní kariéru získala řadu ocenění: 1995 special mention v mezinárodní cembalové soutěží v belgických Bruggách, dále cenu německé hudební kritiky za CD „Intrada di Polcinelli“, francouzskou prestižní cenu „choc du monde de musique“ za kultovní nahrávku „Salve mater“. Je oblíbeným hostem televizních pořadů (Noc s Andělem nebo Na plovárně s Markem Ebenem). V roce 2005 byla členkou poroty Mezinárodní soutěže v rámci festivalu Pražské Jaro. Byla dramaturgyní festivalu Concentus Moravia - díky jejímu působení se z festivalu stalo biennale staré hudby s největším počtem koncertů na autentické nástroje ve střední Evropě. Od roku 2014 zodpovídá také za dramaturgii festivalu Bachův varhanní podzim. Spolu s agenturou C.E.M.A. založila úspěšný cyklus koncertů staré hudby v Brně pod názvem Barbara Maria Willi uvádí...
Zažila některé zajímavé mediální momenty. Televizní přenos z festivalu Concentus Moraviae, kde koncertovala spolu s mezzosopranistkou Magdalenou Koženou a kontratenorem Thierry Grégoirem, byl oceněn prestižní cenou za nejlepší záznam koncertu na festivale Zlatá Praha 2000. Česká televize vytvořila její televizní portrét pod názvem "Bravo - Barbara Maria Willi".
Je autorkou generálbasové detektivky "Generálbas anebo kdo zavraždil kontrapunkt?" (musica sacra, Brno 2010).
V současné době se věnuje také interpretaci soudobé hudby, mimo jiné s Brno Contemporary Orchestra.
Pedagogicky působil na Konzervatoři Brno (2002–2007) a Církevní konzervatoři Opava (2006–2014), nyní učí na Janáčkově akademii múzických umění v Brně (2008–dosud). Je lektorem varhanní improvizace na kurzech jednoty Musica sacra, na Slovensku spolupracuje s Pedagogickou fakultou Katolické univerzity v Ružomberku. V září 2009 hrál na varhany při pontifikální mši papeže Benedikta v Brně-Tuřanech.
Kromě pedagogické a koncertní činnosti se věnuje také kompozici – největší skladbou je Symfonie (2003).
V roce 2008 se stal varhaníkem děkanátu a vedoucím církevní hudby v druhém vídeňském obvodě a také generálním manažerem ansámblu Concilium musicum Wien, Kultur-Management Wien a spolku Haydn-Gesellschaft Wien. Založil festival Organ festival Basilika Mariatrost v Grazu. Studium hry na varhany ve Vídni ukončil s vyznamenáním roku 2012.
V letech 1997-1999 vedl pěvecký sbor a působil jako varhaník v Hannoveru, poté pracoval na různých významných postech spjatých s chrámovou hudbou: byl jmenován titulárním varhaníkem v Křížovém kostele v Drážďanech, místě s více než 700 letou tradicí chrámové hudby. Slaví také pedagogické úspěchy: jeho studenti z univerzit v Hannoveru, Lipsku, Výmaru a Drážďan se stávají vítězi renomovaných varhanních soutěží. Martin Schmeding se podílí na mnoha rozhlasových nahrávkách a CD, publikuje v odborných periodikách, koncertuje sólově i se sobory či orchestry po celém světě. Od roku 2013 působí jako titulární varhaník a sbormistr v Ludwig's Church ve Freiburgu.
katedrála
sv. Mikuláše
22.10.
19:30
Pardubice

Vilém Veverka
Barbara M. Willi

hoboj
cembalo
Vilém Veverka je jedním z nejrespektovanějších českých hobojistů. Absolvoval Pražskou konzervatoř (F. X. Thuri) a Akademii múzických umění v Praze (L. Séquardtová), navštěvoval kurzy významného francouzského hobojisty Jean-Louis Capezzaliho. Zásadní impuls v jeho uměleckém rozvoji však přineslo účinkování v Gustav Mahler Jugendorchester a následné studium na Hochschule für Musik Hanns Eisler v Berlíně, na které navázal dvouletým účinkováním v proslulé Berlínské filharmonii. Nastoupená cesta vyvrcholila triumfem v jedné z nejprestižnějších hobojových soutěží – Tokyo /Sony Music Foundation (2003).
Energetizující zážitek – to je možná nejpřesnější nálepka pro to, co můžete při koncertě dvojice Willi – Veverka zakusit. Obě osobnosti i volba jejich nástrojů se postarají o mix vybroušené brilance se šarmantním humorem. Tento hudební tenis se odehraje v bipolárnosti Vivaldiho hravosti a Bachovy vážnosti.
Vilém Veverka je jedním z nejrespektovanějších českých hobojistů. Absolvoval Pražskou konzervatoř (F. X. Thuri) a Akademii múzických umění v Praze (L. Séquardtová), navštěvoval kurzy významného francouzského hobojisty Jean-Louis Capezzaliho. Zásadní impuls v jeho uměleckém rozvoji přineslo účinkování v Gustav Mahler Jugendorchester a následné studium na Hochschule für Musik Hanns Eisler v Berlíně, na které navázal dvouletým účinkováním v proslulé Berlínské filharmonii. Nastoupená cesta vyvrcholila triumfem v jedné z nejprestižnějších hobojových soutěží – Tokyo /Sony Music Foundation (2003). Jako sólista vystupuje s významnými českými orchestry, např. s Pražskou komorní filharmonií, Filharmonií Brno, FOK, SOČR ad., ze zahraničních orchestrů jmenujme Tokyo Philharmonic Orchestra, Bayerisches Kammerorchester ad. Nahrál a v českých premiérách provedl řadu náročných skladeb druhé poloviny 20. století. Je sólistou Filharmonie Brno, zakládajícím členem „PhilHarmonia Octet Prague – a New Approach Ensemble“ a oficiálním hráčem firmy Buffet-Crampon France. V roce 2009 mu vyšlo společně s Kateřinou Englichovou (harfa) a Ivem Kahánkem (klavír) debutové CD „Risonanza“ u Supraphonu, v témže roce sólová nahrávka Martinů Hobojového koncertu u vydavatelství Arco Diva.

Barbara Maria Willi je inovativní a ceněná cembalistka. Významně přispěla k vývoji staré hudby v české republice. Založila první oddělení staré hudby na české vysoké škole (2014, JAMU v Brně). Rok 2010 jí přinesl profesorský titul, který převzala z rukou českého prezidenta Václava Klause. Získala doktorský titul na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně za svou práci „O stylu generálního basu v 17. století“ (2006). Obory hra na cembalo, kladívkový klavír a provozovací praxe staré hudby (prof. Kenneth Gilbert, prof. Nikolaus Harnoncourt) na Mozarteu v Salcburku absolvovala v roce 1995 s vyznamenáním. Za svoji mezinárodní kariéru získala řadu ocenění: 1995 special mention v mezinárodní cembalové soutěží v belgických Bruggách, dále cenu německé hudební kritiky za CD „Intrada di Polcinelli“, francouzskou prestižní cenu „choc du monde de musique“ za kultovní nahrávku „Salve mater“. Je oblíbeným hostem televizních pořadů (Noc s Andělem nebo Na plovárně s Markem Ebenem). V roce 2005 byla členkou poroty Mezinárodní soutěže v rámci festivalu Pražské Jaro. Byla dramaturgyní festivalu Concentus Moravia - díky jejímu působení se z festivalu stalo biennale staré hudby s největším počtem koncertů na autentické nástroje ve střední Evropě. Od roku 2014 zodpovídá také za dramaturgii festivalu Bachův varhanní podzim. Spolu s agenturou C.E.M.A. založila úspěšný cyklus koncertů staré hudby v Brně pod názvem Barbara Maria Willi uvádí... Zažila některé zajímavé mediální momenty. Televizní přenos z festivalu Concentus Moraviae, kde koncertovala spolu s mezzosopranistkou Magdalenou Koženou a kontratenorem Thierry Grégoirem, byl oceněn prestižní cenou za nejlepší záznam koncertu na festivale Zlatá Praha 2000. Česká televize vytvořila její televizní portrét pod názvem "Bravo - Barbara Maria Willi". Je autorkou generálbasové detektivky "Generálbas anebo kdo zavraždil kontrapunkt?" (musica sacra, Brno 2010). V současné době se věnuje také interpretaci soudobé hudby, mimo jiné s Brno Contemporary Orchestra.
C. Ph. E. Bach – Sonáta g-moll Wotq 135 pro hoboj a cembalo
   Adagio – Allegro – Vivace
F. Couperin – Les barricades mystérieuses (Záhadné překážky)
A. Vivaldi – Sonáta c-moll RV. 53 pro hoboje a basso continuo
   Adagio – Allegro – Andante – Allegro  
                              PŘESTÁVKA
G. Ph. Telemann: Fantazie pro hoboj sólo
J. S. Bach – Sonáta g-moll BWV 1030b pro hoboj a cembalo  
   Bez označení – Siciliano – Presto
Pardubice, zámecký areál
Pedagogicky působil na Konzervatoři Brno (2002–2007) a Církevní konzervatoři Opava (2006–2014), nyní učí na Janáčkově akademii múzických umění v Brně (2008–dosud). Je lektorem varhanní improvizace na kurzech jednoty Musica sacra, na Slovensku spolupracuje s Pedagogickou fakultou Katolické univerzity v Ružomberku. V září 2009 hrál na varhany při pontifikální mši papeže Benedikta v Brně-Tuřanech.
Kromě pedagogické a koncertní činnosti se věnuje také kompozici – největší skladbou je Symfonie (2003).
V roce 2008 se stal varhaníkem děkanátu a vedoucím církevní hudby v druhém vídeňském obvodě a také generálním manažerem ansámblu Concilium musicum Wien, Kultur-Management Wien a spolku Haydn-Gesellschaft Wien. Založil festival Organ festival Basilika Mariatrost v Grazu. Studium hry na varhany ve Vídni ukončil s vyznamenáním roku 2012.
V letech 1997-1999 vedl pěvecký sbor a působil jako varhaník v Hannoveru, poté pracoval na různých významných postech spjatých s chrámovou hudbou: byl jmenován titulárním varhaníkem v Křížovém kostele v Drážďanech, místě s více než 700 letou tradicí chrámové hudby. Slaví také pedagogické úspěchy: jeho studenti z univerzit v Hannoveru, Lipsku, Výmaru a Drážďan se stávají vítězi renomovaných varhanních soutěží. Martin Schmeding se podílí na mnoha rozhlasových nahrávkách a CD, publikuje v odborných periodikách, koncertuje sólově i se sobory či orchestry po celém světě. Od roku 2013 působí jako titulární varhaník a sbormistr v Ludwig's Church ve Freiburgu.
zámek,
rytířské sály
23.10.
19:30
Valtice

Barbora Šancová
Petra Kujalová

soprán
varhany
Barbora Šancová po ukončení vysokoškolských studií úspěšně vykonala konkurz do operního sboru Národního divadla Brno, kde kromě sborových partů nastudovala i sólové role: Kate Pinkerton v Pucciniho Madama Butterfly, dívku ve Figarově svatbě W. A. Mozarta a sóla pro alt v oratoriu Die Schöpfung Josepha Haydna ve scénickém zpracování souboru baletu a opery Národního divadla v Brně.
Když šarmantní varhanice a šarmantní sopranistka spojí své talenty, není jiné možnosti než jet do Valtic a nechat se omámit nádherným souzvukem lidského hlasu a píšťal, reprezentativní architekturou a historickým nástrojem. Na bolest v Pergolesiho árii poskytne útěchu Bach svou schopností nabídnout naději, která není ani naivní, ani přepudrovaná. Čistota, láska, pospolitost – někdy stojí za to natankovat dobro!
Barbora Šancová po ukončení vysokoškolských studií úspěšně vykonala konkurz do operního sboru Národního divadla Brno, kde kromě sborových partů nastudovala i sólové role: Kate Pinkerton v Pucciniho Madama Butterfly, dívku ve Figarově svatbě W. A. Mozarta a sóla pro alt v oratoriu Die Schöpfung Josepha Haydna ve scénickém zpracování souboru baletu a opery Národního divadla v Brně. Letos v létě absolvovala studium zpěvu a historické interpretace na Janáčkově akademii múzických umění ve třídě Ireny Troupové. Během svého studia staré hudby se zaměřila na repertoár italského ranného i vrcholného baroka. Kromě italského repertoáru se věnuje interpretaci francouzských kantát a písní. V roce 2015 se stala finalistkou interpretační soutěže Czech Ensemble Baroque, a s tímto souborem pod vedením koncertního mistra Petera Zajíčka koncertovala na Hudebním festivalu Znojmo. V sezóně 2016/ 2017 ji čeká nastudování opery Arminio z pera německo-italského hudebního skladatele Johanna Adolfa Hasseho ve spolupráci s Historickým orchestrem Katowice. Nejraději se podílí na komorních koncertech staré hudby.

Petra Kujalová dokončuje magisterské studium na JAMU v Brně, v loňském roce absolvovala stáž ve Francii na Academii Superiere de Musique, kde se setkala s významnými francouzskými varhaníky. Kromě koncertní činnosti se věnuje i činnosti pedagogické.
Girolamo Frescobaldi:
      Toccata Prima (první toccata z první knihy Toccat
     La Frescobalda pro varhany
Johann Pachelbel:
     Aria tertia (z cyklu Hexachordum Apollinis) pro varhany
Antonio Vivaldi:
     árie „Qui sedes ad dexteram patris“ (Sedí k pravici Otce) z kantáty Gloria
Johann Jacob Froberger:
     Fantazie I na téma Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La pro varhany
Bohuslav Matěj Černohorský: Toccata C dur pro varhany
Johann Sebastian Bach: árie „Erbarme dich, mein Gott“ (Smiluj se, můj Bože) z Matoušových pašijí 
František Xaver Brixi: Seykorka pro varhany
Jan Křtitel Vaňhal: Fuga in G pro varhany
Giovanni B. Pergolesi: árie „Que moerebat et dolebat“ ze sekvence Stabat mater
Johann Sebastian Bach: Preludium g moll, BWV 535 pro varhany
G. F. Handel - oratorium Mesiáš:
     recitativ „Behold a virgin shall concieve“
      árie „O thou, that tellest good tidings to Zion“ (Slyšte zázrak, panna počte – Ejhle vy, kteří sdílíte dobré zprávy pro Zion)
Handel - Theodora: With darkness deep
Valtice, zámecká kaple
Letos v létě absolvovala studium zpěvu a historické interpretace na Janáčkově akademii múzických umění ve třídě Ireny Troupové. Během svého studia staré hudby se zaměřila na repertoár italského ranného i vrcholného baroka. Kromě italského repertoáru se věnuje interpretaci francouzských kantát a písní. V roce 2015 se stala finalistkou interpretační soutěže Czech Ensemble Baroque, a s tímto souborem pod vedením koncertního mistra Petera Zajíčka koncertovala na Hudebním festivalu Znojmo. V sezóně 2016/ 2017 ji čeká nastudování opery Arminio z pera německo-italského hudebního skladatele Johanna Adolfa Hasseho ve spolupráci s Historickým orchestrem Katowice. Nejraději se podílí na komorních koncertech staré hudby.
Pedagogicky působil na Konzervatoři Brno (2002–2007) a Církevní konzervatoři Opava (2006–2014), nyní učí na Janáčkově akademii múzických umění v Brně (2008–dosud). Je lektorem varhanní improvizace na kurzech jednoty Musica sacra, na Slovensku spolupracuje s Pedagogickou fakultou Katolické univerzity v Ružomberku. V září 2009 hrál na varhany při pontifikální mši papeže Benedikta v Brně-Tuřanech.
Kromě pedagogické a koncertní činnosti se věnuje také kompozici – největší skladbou je Symfonie (2003).
V roce 2008 se stal varhaníkem děkanátu a vedoucím církevní hudby v druhém vídeňském obvodě a také generálním manažerem ansámblu Concilium musicum Wien, Kultur-Management Wien a spolku Haydn-Gesellschaft Wien. Založil festival Organ festival Basilika Mariatrost v Grazu. Studium hry na varhany ve Vídni ukončil s vyznamenáním roku 2012.
V letech 1997-1999 vedl pěvecký sbor a působil jako varhaník v Hannoveru, poté pracoval na různých významných postech spjatých s chrámovou hudbou: byl jmenován titulárním varhaníkem v Křížovém kostele v Drážďanech, místě s více než 700 letou tradicí chrámové hudby. Slaví také pedagogické úspěchy: jeho studenti z univerzit v Hannoveru, Lipsku, Výmaru a Drážďan se stávají vítězi renomovaných varhanních soutěží. Martin Schmeding se podílí na mnoha rozhlasových nahrávkách a CD, publikuje v odborných periodikách, koncertuje sólově i se sobory či orchestry po celém světě. Od roku 2013 působí jako titulární varhaník a sbormistr v Ludwig's Church ve Freiburgu.
zámecká kaple
26.10.
19:30
Brno

PRETO FAGOTTO

fagotové kvarteto
Tereza Matoušková, Denisa Beňovská,
Markéta Davidová a Kateřina Kmínková


Dívčí fagotové kvarteto účinkuje již od roku 2009, kdy
vzniklo pod vedením fagotisty MgA. Lukáše Kořínka na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze. Kvarteto tvoří mladé fagotistky studující na JAMU, HAMU, Pražské konzervatoři a na Vysoké hudební škole Hanns Eisler v Berlíně. Každá z hráček má ve svých životopisech několik cen ze sólových soutěží.
Tereza Matoušková, Denisa Beňovská,
Markéta Davidová a Kateřina Kmínková


Čtyři mladé ženy se čtyřmi fagoty mohou nadchnout jak příznivce vážné hudby, tak fanoušky lehčích žánrů. Dokážete si představit, jak zní setkání Bacha s Gershwinem, Purcella s Jamesem Bondem, nebo Reichenauera s Piazollou? Uměleckoprůmyslové muzeum možná zažije horkou noc…
Dívčí fagotové kvarteto účinkuje již od roku 2009, kdy vzniklo pod vedením fagotisty MgA. Lukáše Kořínka na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze. Kvarteto tvoří mladé fagotistky studující na JAMU, HAMU, Pražské konzervatoři a na Vysoké hudební škole Hanns Eisler v Berlíně. Každá z hráček má ve svých životopisech několik cen ze sólových soutěží.
J. S. Bach – Chorale 432
H. Purcell – Suite from „The Fairy Queen“
J. S. Bach – So heb ich denn mein Auge sehnlich auf
J. S. Bach – Brandemburg concerto No. 3
A. Reichenauer – Quartett in G minor – Adagio, Allegro
G. Gershwin – A Portrait
Z. Abreau – Tico tico no fubá           
Am. Spiritual – Joshua fit the battle of Jericho
A. Piazzolla – Libertango
Arr. B. Ryser – 007 - James Bond – Allegro misterioso, Andante Cantabile, Presto furioso, Moderato con anima, Allegro impetuoso
G. W. Lotzenhiser – Trombumba
H. Zimmer – Piráti z Karibiku           
H. Mancini – The Pink Panther
J. Lennon, P. McCartney – „The Beatles“ – Eleanor rigby, Yesterday, Ob-ladi, ob-la-da
J. Williams – Raiders march
M. Penella – El gato Montés
M. Jackson – Billie Jean
J. Williams - Cantina
Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně je přední a tradiční česká výstavní a sbírková instituce věnující se dějinám užitého umění. Sídlí na Husově třídě 14 v Brně a je součástí Moravské galerie v Brně. Budova Uměleckoprůmyslového muzea se zaměřuje na prezentaci užitého umění a designu od středověku po současnost.
V posledních letech se stále více věnuje dirigentské činnosti a je žádán jako hostující dirigent mnoha orchestry v České republice i v zahraničí. Od sezóny 2008/2009 je šéfdirigentem Jihočeské komorní filharmonie. Hraje na housle z dílny J. Gagliana 1780 a A. Stradivariho 1729.

Barbara Maria Willi je inovativní a ceněná cembalistka. Významně přispěla k vývoji staré hudby v české republice. Založila první oddělení staré hudby na české vysoké škole (2014, JAMU v Brně). Rok 2010 jí přinesl profesorský titul, který převzala z rukou českého prezidenta Václava Klause. Získala doktorský titul na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně za svou práci „O stylu generálního basu v 17. století“ (2006).
Obory hra na cembalo, kladívkový klavír a provozovací praxe staré hudby (prof. Kenneth Gilbert, prof. Nikolaus Harnoncourt) na Mozarteu v Salcburku absolvovala v roce 1995 s vyznamenáním.
Za svoji mezinárodní kariéru získala řadu ocenění: 1995 special mention v mezinárodní cembalové soutěží v belgických Bruggách, dále cenu německé hudební kritiky za CD „Intrada di Polcinelli“, francouzskou prestižní cenu „choc du monde de musique“ za kultovní nahrávku „Salve mater“. Je oblíbeným hostem televizních pořadů (Noc s Andělem nebo Na plovárně s Markem Ebenem). V roce 2005 byla členkou poroty Mezinárodní soutěže v rámci festivalu Pražské Jaro. Byla dramaturgyní festivalu Concentus Moravia - díky jejímu působení se z festivalu stalo biennale staré hudby s největším počtem koncertů na autentické nástroje ve střední Evropě. Od roku 2014 zodpovídá také za dramaturgii festivalu Bachův varhanní podzim. Spolu s agenturou C.E.M.A. založila úspěšný cyklus koncertů staré hudby v Brně pod názvem Barbara Maria Willi uvádí...
Zažila některé zajímavé mediální momenty. Televizní přenos z festivalu Concentus Moraviae, kde koncertovala spolu s mezzosopranistkou Magdalenou Koženou a kontratenorem Thierry Grégoirem, byl oceněn prestižní cenou za nejlepší záznam koncertu na festivale Zlatá Praha 2000. Česká televize vytvořila její televizní portrét pod názvem "Bravo - Barbara Maria Willi".
Je autorkou generálbasové detektivky "Generálbas anebo kdo zavraždil kontrapunkt?" (musica sacra, Brno 2010).
V současné době se věnuje také interpretaci soudobé hudby, mimo jiné s Brno Contemporary Orchestra.
Pedagogicky působil na Konzervatoři Brno (2002–2007) a Církevní konzervatoři Opava (2006–2014), nyní učí na Janáčkově akademii múzických umění v Brně (2008–dosud). Je lektorem varhanní improvizace na kurzech jednoty Musica sacra, na Slovensku spolupracuje s Pedagogickou fakultou Katolické univerzity v Ružomberku. V září 2009 hrál na varhany při pontifikální mši papeže Benedikta v Brně-Tuřanech.
Kromě pedagogické a koncertní činnosti se věnuje také kompozici – největší skladbou je Symfonie (2003).
V roce 2008 se stal varhaníkem děkanátu a vedoucím církevní hudby v druhém vídeňském obvodě a také generálním manažerem ansámblu Concilium musicum Wien, Kultur-Management Wien a spolku Haydn-Gesellschaft Wien. Založil festival Organ festival Basilika Mariatrost v Grazu. Studium hry na varhany ve Vídni ukončil s vyznamenáním roku 2012.
V letech 1997-1999 vedl pěvecký sbor a působil jako varhaník v Hannoveru, poté pracoval na různých významných postech spjatých s chrámovou hudbou: byl jmenován titulárním varhaníkem v Křížovém kostele v Drážďanech, místě s více než 700 letou tradicí chrámové hudby. Slaví také pedagogické úspěchy: jeho studenti z univerzit v Hannoveru, Lipsku, Výmaru a Drážďan se stávají vítězi renomovaných varhanních soutěží. Martin Schmeding se podílí na mnoha rozhlasových nahrávkách a CD, publikuje v odborných periodikách, koncertuje sólově i se sobory či orchestry po celém světě. Od roku 2013 působí jako titulární varhaník a sbormistr v Ludwig's Church ve Freiburgu.
Uměleckoprůmyslové muzeum
29.10.
19:00
Třebíč

Jan Talich
Barbara M. Willi

housle
varhanní pozitiv
Jan Talich je český houslista, dirigent a pedagog. Od roku 2008 je šéfdirigentem Jihočeské filharmonie.
Vystudoval Pražskou konzervatoř a poté absolvoval HAMU ve třídě Václava Snítila. Stipendium na další studium získal nejprve v USA u Shmuela Ashkenasiho a poté na anglické Guildhall School of Music u Yfraha Neamana. V roce 1989 získal první cenu v Mezinárodní houslové soutěži Václava Humla v Záhřebu. Jako sólista vystoupil s orchestry i jako komorní hráč po celé Evropě i v USA. Jeho diskografie zahrnuje několik sólových CD koncertů českých i světových autorů, jako je Ludwig van Beethoven, či Wolfgang Amadeus Mozart. Pravidelně vyučuje jak doma, tak i v zahraničí. S Talichovým kvartetem již vystoupil na nejznámějších místech celého světa a dočkal se skvělé kritiky.
Arcangelo Corelli byl ve své době superstar. Bacha znali jen fajnšmekři. A dnes? Kdo vyhraje? Dobře roztopený Ital nebo dobře temperovaný Němec? Těžká volba? Nevadí, výlet do Knihy džunglí se postará bezpečně o váš zasloužený relax.
Jan Talich je český houslista, dirigent a pedagog. Od roku 2008 je šéfdirigentem Jihočeské filharmonie. Vystudoval Pražskou konzervatoř a poté absolvoval HAMU ve třídě Václava Snítila. Stipendium na další studium získal nejprve v USA u Shmuela Ashkenasiho a poté na anglické Guildhall School of Music u Yfraha Neamana. V roce 1989 získal první cenu v Mezinárodní houslové soutěži Václava Humla v Záhřebu. Jako sólista vystoupil s orchestry i jako komorní hráč po celé Evropě i v USA. Jeho diskografie zahrnuje několik sólových CD koncertů českých i světových autorů, jako je Ludwig van Beethoven, či Wolfgang Amadeus Mozart. Pravidelně vyučuje jak doma, tak i v zahraničí. S Talichovým kvartetem již vystoupil na nejznámějších místech celého světa a dočkal se skvělé kritiky. V posledních letech se stále více věnuje dirigentské činnosti a je žádán jako hostující dirigent mnoha orchestry v České republice i v zahraničí. Od sezóny 2008/2009 je šéfdirigentem Jihočeské komorní filharmonie. Hraje na housle z dílny J. Gagliana 1780 a A. Stradivariho 1729.

Barbara Maria Willi je inovativní a ceněná cembalistka. Významně přispěla k vývoji staré hudby v české republice. Založila první oddělení staré hudby na české vysoké škole (2014, JAMU v Brně). Rok 2010 jí přinesl profesorský titul, který převzala z rukou českého prezidenta Václava Klause. Získala doktorský titul na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně za svou práci „O stylu generálního basu v 17. století“ (2006). Obory hra na cembalo, kladívkový klavír a provozovací praxe staré hudby (prof. Kenneth Gilbert, prof. Nikolaus Harnoncourt) na Mozarteu v Salcburku absolvovala v roce 1995 s vyznamenáním. Za svoji mezinárodní kariéru získala řadu ocenění: 1995 special mention v mezinárodní cembalové soutěží v belgických Bruggách, dále cenu německé hudební kritiky za CD „Intrada di Polcinelli“, francouzskou prestižní cenu „choc du monde de musique“ za kultovní nahrávku „Salve mater“. Je oblíbeným hostem televizních pořadů (Noc s Andělem nebo Na plovárně s Markem Ebenem). V roce 2005 byla členkou poroty Mezinárodní soutěže v rámci festivalu Pražské Jaro. Byla dramaturgyní festivalu Concentus Moravia - díky jejímu působení se z festivalu stalo biennale staré hudby s největším počtem koncertů na autentické nástroje ve střední Evropě. Od roku 2014 zodpovídá také za dramaturgii festivalu Bachův varhanní podzim. Spolu s agenturou C.E.M.A. založila úspěšný cyklus koncertů staré hudby v Brně pod názvem Barbara Maria Willi uvádí... Zažila některé zajímavé mediální momenty. Televizní přenos z festivalu Concentus Moraviae, kde koncertovala spolu s mezzosopranistkou Magdalenou Koženou a kontratenorem Thierry Grégoirem, byl oceněn prestižní cenou za nejlepší záznam koncertu na festivale Zlatá Praha 2000. Česká televize vytvořila její televizní portrét pod názvem "Bravo - Barbara Maria Willi". Je autorkou generálbasové detektivky "Generálbas anebo kdo zavraždil kontrapunkt?" (musica sacra, Brno 2010). V současné době se věnuje také interpretaci soudobé hudby, mimo jiné s Brno Contemporary Orchestra.
J. S. Bach: Sonáta c-moll BWV 1024 pro housle a obligátní cembalo, Adagio – Presto - Affetuoso - Vivace
J. S. Bach: Preludium a fuga C dur z prvního dílu Dobře temperovaného klavíru BWV 846
A. Corelli: Sonáta D- Dur pro housle a cembalo, op. V, č. 1
Grave, Allegro – Allegro – Allegro – Adagio - Allegro
                               PŘESTÁVKA
J. S. Bach: Partita d moll pro sólové housle (výběr)
                Chaconne
J.S. Bach: Aria z třetího Braniborského koncertu
Miss Marple – titulní melodie z detektivky Slečna Marplová
Bare Necessity – z knihy džungle
Zámek v Třebíči, původně benediktinský klášter v Třebíči je národní kulturní památka[1] v Třebíči-Podklášteří. Vznikl přestavbou původního benediktinského kláštera v průběhu 16. století. Byl sídlem majitelů třebíčského panství. Obnova počatá v roce 1957 upravila podstatnou část zámku pro potřeby Západomoravského muzea (a archivu), od roku 2003 Muzea Vysočiny Třebíč.
V posledních letech se stále více věnuje dirigentské činnosti a je žádán jako hostující dirigent mnoha orchestry v České republice i v zahraničí. Od sezóny 2008/2009 je šéfdirigentem Jihočeské komorní filharmonie. Hraje na housle z dílny J. Gagliana 1780 a A. Stradivariho 1729.

Barbara Maria Willi je inovativní a ceněná cembalistka. Významně přispěla k vývoji staré hudby v české republice. Založila první oddělení staré hudby na české vysoké škole (2014, JAMU v Brně). Rok 2010 jí přinesl profesorský titul, který převzala z rukou českého prezidenta Václava Klause. Získala doktorský titul na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně za svou práci „O stylu generálního basu v 17. století“ (2006).
Obory hra na cembalo, kladívkový klavír a provozovací praxe staré hudby (prof. Kenneth Gilbert, prof. Nikolaus Harnoncourt) na Mozarteu v Salcburku absolvovala v roce 1995 s vyznamenáním.
Za svoji mezinárodní kariéru získala řadu ocenění: 1995 special mention v mezinárodní cembalové soutěží v belgických Bruggách, dále cenu německé hudební kritiky za CD „Intrada di Polcinelli“, francouzskou prestižní cenu „choc du monde de musique“ za kultovní nahrávku „Salve mater“. Je oblíbeným hostem televizních pořadů (Noc s Andělem nebo Na plovárně s Markem Ebenem). V roce 2005 byla členkou poroty Mezinárodní soutěže v rámci festivalu Pražské Jaro. Byla dramaturgyní festivalu Concentus Moravia - díky jejímu působení se z festivalu stalo biennale staré hudby s největším počtem koncertů na autentické nástroje ve střední Evropě. Od roku 2014 zodpovídá také za dramaturgii festivalu Bachův varhanní podzim. Spolu s agenturou C.E.M.A. založila úspěšný cyklus koncertů staré hudby v Brně pod názvem Barbara Maria Willi uvádí...
Zažila některé zajímavé mediální momenty. Televizní přenos z festivalu Concentus Moraviae, kde koncertovala spolu s mezzosopranistkou Magdalenou Koženou a kontratenorem Thierry Grégoirem, byl oceněn prestižní cenou za nejlepší záznam koncertu na festivale Zlatá Praha 2000. Česká televize vytvořila její televizní portrét pod názvem "Bravo - Barbara Maria Willi".
Je autorkou generálbasové detektivky "Generálbas anebo kdo zavraždil kontrapunkt?" (musica sacra, Brno 2010).
V současné době se věnuje také interpretaci soudobé hudby, mimo jiné s Brno Contemporary Orchestra.
Pedagogicky působil na Konzervatoři Brno (2002–2007) a Církevní konzervatoři Opava (2006–2014), nyní učí na Janáčkově akademii múzických umění v Brně (2008–dosud). Je lektorem varhanní improvizace na kurzech jednoty Musica sacra, na Slovensku spolupracuje s Pedagogickou fakultou Katolické univerzity v Ružomberku. V září 2009 hrál na varhany při pontifikální mši papeže Benedikta v Brně-Tuřanech.
Kromě pedagogické a koncertní činnosti se věnuje také kompozici – největší skladbou je Symfonie (2003).
V roce 2008 se stal varhaníkem děkanátu a vedoucím církevní hudby v druhém vídeňském obvodě a také generálním manažerem ansámblu Concilium musicum Wien, Kultur-Management Wien a spolku Haydn-Gesellschaft Wien. Založil festival Organ festival Basilika Mariatrost v Grazu. Studium hry na varhany ve Vídni ukončil s vyznamenáním roku 2012.
V letech 1997-1999 vedl pěvecký sbor a působil jako varhaník v Hannoveru, poté pracoval na různých významných postech spjatých s chrámovou hudbou: byl jmenován titulárním varhaníkem v Křížovém kostele v Drážďanech, místě s více než 700 letou tradicí chrámové hudby. Slaví také pedagogické úspěchy: jeho studenti z univerzit v Hannoveru, Lipsku, Výmaru a Drážďan se stávají vítězi renomovaných varhanních soutěží. Martin Schmeding se podílí na mnoha rozhlasových nahrávkách a CD, publikuje v odborných periodikách, koncertuje sólově i se sobory či orchestry po celém světě. Od roku 2013 působí jako titulární varhaník a sbormistr v Ludwig's Church ve Freiburgu.
zámek,
Kamenný sál
30.10.
19:30
Brno

Závěrečný koncert
JAZZOVÉ TRIO

Jan Talich je český houslista, dirigent a pedagog. Od roku 2008 je šéfdirigentem Jihočeské filharmonie.
Vystudoval Pražskou konzervatoř a poté absolvoval HAMU ve třídě Václava Snítila. Stipendium na další studium získal nejprve v USA u Shmuela Ashkenasiho a poté na anglické Guildhall School of Music u Yfraha Neamana. V roce 1989 získal první cenu v Mezinárodní houslové soutěži Václava Humla v Záhřebu. Jako sólista vystoupil s orchestry i jako komorní hráč po celé Evropě i v USA. Jeho diskografie zahrnuje několik sólových CD koncertů českých i světových autorů, jako je Ludwig van Beethoven, či Wolfgang Amadeus Mozart. Pravidelně vyučuje jak doma, tak i v zahraničí. S Talichovým kvartetem již vystoupil na nejznámějších místech celého světa a dočkal se skvělé kritiky.
Bachova hudba je dobrou kořistí pro jazzové hudebníky. Jeho harmonie nejsou tak vzdálené od jazzu, jeho objektivnost dovoluje mnoho interpretací. Jak blízko zůstane mladistvé trio u starého mistra, jak moc zabrousí do nových vod a kde se můžeme jen tak nechat odnést na vlnách hudby? Ať je odpověď jakákoliv, fandit novým talentům vždy stojí za to.
Bicí - Marek Urbánek
Kontrabas - Peter Korman
Klavír - Martin Konvička

Klavírista a skladatel MARTIN KONVIČKA je nyní studentem Hudební fakulty JAMU v Brně, rok byl na studijní stáži na univerzitě ve Štýrském Hradci. Získal stipendium festivalu Struny podzimu pro mladé talenty. Spolupracoval s mnoha osobnostmi jazzu i jiných žánrů. Věnuje se rovněž teorii a výzkumu.
Po absolutoriu klasického kontrabasu na konzervatoři v Banské Bystrici pokračuje PETER KORMAN ve studiu jazzového kontrabasu na HF JAMU. Studoval celý rok na Jazzovém institutu v Berlíně pod vedením Gregory Cohena. Obdržel ceny jako instrumentalista i skladatel. Koncertoval s řadou předních jazzmanů.
Bubeník MAREK URBÁNEK, absolvent VOŠ Jaroslava Ježka v Praze, je v současnosti studentem katedry jazzové interpretace na pražské AMU. Spolupracuje s významnými hudebníky jazzové scény.
Martin Konvička: Solomon Grundy – titul inspirovaný 25. Goldbergovou variací
Martin Konvička: Improvisation no.1
Martin Konvička: Theorem
Martin Konvička: Billy Pilgrim – titul inspirovaný Preludiem e moll BWV 855a
Martin Konvička: Gegentanz – titul na vybrané motivy z „Agnus Dei“ Bachovy mše H moll BWV 232
Martin Konvička: Laser-eyed Baby – skladba na motivy Bachových dvouhlasých a tříhlasých invencí
Love Me Tender - Elvis Presley, Ken Darby
Martin Konvička: Improvisation no. 2
Lulu's Back in Town - Harry Warren
Martin Konvička: Coming Homo
Českobratrský evangelický chrám Jana Amose Komenského, lidově zvaný Červený kostel, byl postaven ve stylu severoněmecké gotiky v roce 1867. Červená barva se do názvu dostala podle materiálu, z něhož je postaven: z červených cihel. V souladu s protestantskou tradicí je jeho interiér strohý a jednoduchý. Jednou z mála ozdob jsou sochařské práce od Franze Schönthalera.
V posledních letech se stále více věnuje dirigentské činnosti a je žádán jako hostující dirigent mnoha orchestry v České republice i v zahraničí. Od sezóny 2008/2009 je šéfdirigentem Jihočeské komorní filharmonie. Hraje na housle z dílny J. Gagliana 1780 a A. Stradivariho 1729.

Barbara Maria Willi je inovativní a ceněná cembalistka. Významně přispěla k vývoji staré hudby v české republice. Založila první oddělení staré hudby na české vysoké škole (2014, JAMU v Brně). Rok 2010 jí přinesl profesorský titul, který převzala z rukou českého prezidenta Václava Klause. Získala doktorský titul na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně za svou práci „O stylu generálního basu v 17. století“ (2006).
Obory hra na cembalo, kladívkový klavír a provozovací praxe staré hudby (prof. Kenneth Gilbert, prof. Nikolaus Harnoncourt) na Mozarteu v Salcburku absolvovala v roce 1995 s vyznamenáním.
Za svoji mezinárodní kariéru získala řadu ocenění: 1995 special mention v mezinárodní cembalové soutěží v belgických Bruggách, dále cenu německé hudební kritiky za CD „Intrada di Polcinelli“, francouzskou prestižní cenu „choc du monde de musique“ za kultovní nahrávku „Salve mater“. Je oblíbeným hostem televizních pořadů (Noc s Andělem nebo Na plovárně s Markem Ebenem). V roce 2005 byla členkou poroty Mezinárodní soutěže v rámci festivalu Pražské Jaro. Byla dramaturgyní festivalu Concentus Moravia - díky jejímu působení se z festivalu stalo biennale staré hudby s největším počtem koncertů na autentické nástroje ve střední Evropě. Od roku 2014 zodpovídá také za dramaturgii festivalu Bachův varhanní podzim. Spolu s agenturou C.E.M.A. založila úspěšný cyklus koncertů staré hudby v Brně pod názvem Barbara Maria Willi uvádí...
Zažila některé zajímavé mediální momenty. Televizní přenos z festivalu Concentus Moraviae, kde koncertovala spolu s mezzosopranistkou Magdalenou Koženou a kontratenorem Thierry Grégoirem, byl oceněn prestižní cenou za nejlepší záznam koncertu na festivale Zlatá Praha 2000. Česká televize vytvořila její televizní portrét pod názvem "Bravo - Barbara Maria Willi".
Je autorkou generálbasové detektivky "Generálbas anebo kdo zavraždil kontrapunkt?" (musica sacra, Brno 2010).
V současné době se věnuje také interpretaci soudobé hudby, mimo jiné s Brno Contemporary Orchestra.
Pedagogicky působil na Konzervatoři Brno (2002–2007) a Církevní konzervatoři Opava (2006–2014), nyní učí na Janáčkově akademii múzických umění v Brně (2008–dosud). Je lektorem varhanní improvizace na kurzech jednoty Musica sacra, na Slovensku spolupracuje s Pedagogickou fakultou Katolické univerzity v Ružomberku. V září 2009 hrál na varhany při pontifikální mši papeže Benedikta v Brně-Tuřanech.
Kromě pedagogické a koncertní činnosti se věnuje také kompozici – největší skladbou je Symfonie (2003).
V roce 2008 se stal varhaníkem děkanátu a vedoucím církevní hudby v druhém vídeňském obvodě a také generálním manažerem ansámblu Concilium musicum Wien, Kultur-Management Wien a spolku Haydn-Gesellschaft Wien. Založil festival Organ festival Basilika Mariatrost v Grazu. Studium hry na varhany ve Vídni ukončil s vyznamenáním roku 2012.
V letech 1997-1999 vedl pěvecký sbor a působil jako varhaník v Hannoveru, poté pracoval na různých významných postech spjatých s chrámovou hudbou: byl jmenován titulárním varhaníkem v Křížovém kostele v Drážďanech, místě s více než 700 letou tradicí chrámové hudby. Slaví také pedagogické úspěchy: jeho studenti z univerzit v Hannoveru, Lipsku, Výmaru a Drážďan se stávají vítězi renomovaných varhanních soutěží. Martin Schmeding se podílí na mnoha rozhlasových nahrávkách a CD, publikuje v odborných periodikách, koncertuje sólově i se sobory či orchestry po celém světě. Od roku 2013 působí jako titulární varhaník a sbormistr v Ludwig's Church ve Freiburgu.
evangelický chrám
J. A. Komenského
fotogalerie
5.10.
11.10.
18.10.
19.10.
20.10.
přehled všech koncertů (plakát):
partneři
akce se koná za finanční podpory statutárního města Brna
Anna Pinknerová
produkce@bachuvpodzim.cz
+420 737 333 224
připravujeme